• BLOG 187: 112, 3..., 4...

  © @destentor

  Weet u nog? Eind september kwam Omroep Gelderland met cijfers over de aanrijsnelheid van huldiensten na een 112-melding. In Lochem een forse daling van het percentage op tijd. Vragen gesteld, het duurde even maar hier dan de antwoorden. Lees snel verder… Lees verder

 • BLOG 186: Op!?!

  Inwoners van Lochem, uw gemeentelijke reserves zijn eind volgend jaar op! Helemaal op! Dat is het gevolg van vier jaar ‘sluitende’ begroting en onvoldoende grip op de kosten in het sociaal domein. In dit blog de voorspelling. En de infographic behorend bij de begroting 2018. Lees verder

 • BLOG 185: Werkbelemmering?

  © @destentor

  Gister, de Stentor: aanvragers van een bijstandsuitkering worden geacht eerst vier weken naar werk te zoeken. Pas als dat niet lukt krijgen ze een uitkering…? Ik ben best vaak voor een creatief ideetje maar dit is het stomste wat ik in tijden gezien heb. Lees zelf waarom. Lees verder

 • BLOG 184: Dames en heren!

  Na zeven maanden onderhandelen krijgt Nederland komende week een nieuw kabinet. Het gekke? In de media gaat het vooral over het aantal vrouwen. Recent was heel Nederland in de ban van het woord genderneutraal. En van het SIRE-spotje over buiten spelende jongetjes. In dit blog mijn beeld. Lees verder

 • BLOG 183: Akkoord! Regeer!

  Afgelopen dinsdag werd na een lange fractievergadering in Den Haag dan eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Heel divers, doordacht en leesbaar. Ik heb het als linkje bij dit blog geplakt. En wat een klaagzang gelijk zeg. Vanuit de oppositie maar ook een beetje vanuit de eigen club. In dit blog mijn beeld. Positief als altijd! Lees zelf maar. Lees verder

 • BLOG 182: Foutenbal...

  Afgelopen week ontving de raad de periodieke rapportage over het sociaal domein. Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie. Vorige week heb ik jullie meegenomen in de onduidelijke kosten van jeugdzorg. Vandaag het domein van zorg en participatie. Werk dus. En ja, als raadslid hebben we daar behoorlijk werk mee… Lees zelf maar. Lees verder

 • BLOG 181: Jeugdzorg...

  © @destentor

  Soms moet je als politicus even wat uitleggen. En bij Jeugdzorg is dat aan de orde. Gister, de Stentor: ‘Jeugdzorg kost Lochem miljoenen!’. Afgelopen week de toelichting van het college en in dit blog mijn uitleg. Lees verder

 • BLOG 180: Politiepolitiek

  Veiligheid is voor liberalen waarde nummer één in onze samenleving. De VVD houdt dat in Lochem dan ook scherp in de gaten. Onze moties over inbraken, verkeer en voldoende politie zijn veelbesproken in de raad. En nu dit bericht van Omroep Gelderland. De politie is vaak niet op tijd bij 112-meldingen… Lees verder

 • BLOG 179: Duurzaam?

  De raad van maandag ging over duurzaamheid. Over hoe het college klimaatneutraal wil worden zonder te investeren in windmolens en over de vraag of het grootschalig plaatsen van zonneparken nu wel zo gewenst is. Heel toevallig werden afgelopen week ook de nieuwste cijfers bekend. Lees snel verder hoe Lochem het doet… Lees verder

 • BLOG 178: Kappen!

  © @destentor

  In mei 2016 koos de gemeenteraad voor duurzaam bomenbeheer. Na een aantal jaar van diverse plannen en budgetten, was de strategie eindelijk helder. De opbrengst van de kap betaalt de kosten van het onderhoud. Wel zijn er aanloopkosten voor 2017, 2018 en 2019. Ongeveer anderhalve ton per jaar. Maar daarna? Bijna voor niks! Tot gister de Stentor… Lees verder

 • BLOG 177: Fiets verstandig!

  Afgelopen week schreef de krant over de forse toename van het aantal fietsongevallen. Alleen al het aantal schoolgaande kinderen dat een ongeluk kreeg steeg in drie jaar met 30%, zo kopt de Stentor. En als dan op vrijdagmiddag een klasgenootje van je dochter een ernstig ongeval krijgt staat je wereld even stil… Lees verder

 • BLOG 176: Zaken doen!

  Voor me ligt het meest recente exemplaar van Lochemse zaken. Het door de gemeente uitgegeven blad over bedrijven in Lochem. De kop? ‘Als bedrijf moet je in Lochem zitten!’ Waar, helemaal waar, maar toch. In dit blog de praktijk. Lees verder

 • BLOG 175: Van Spaansen Bloed...

  In de week waarin Trump zich identificeert met rassenhaat, er op de Ramblas een ramp was, en ons kabinet-in-wording het Wilhelmus op scholen wil laten zingen, prijs ik me gelukkig dat ik gewoon lekker lokaal in Lochem in gesprek mag. In Epse dit keer. Lees verder

 • BLOG 174: A1 locatie Epse

  Al jaren probeert buurgemeente Deventer het bedrijventerrein te ontwikkelen. De plannen raken Epse. Truckpoint, hotel, supermarkt en nu weer de aanpassingen aan de afrit van de snelweg. Epse wordt steeds meer een A1 locatie. Hoog tijd om daar in gesprek te gaan. Lees verder

 • BLOG 173: Binnenstadsvisie

  Eén dag na de Pride in Amsterdam, vorig jaar voer ik mee, een wereldervaring, is de vakantie voorbij en blog ik weer vrolijk het net op. Genoeg gebeurt in de afgelopen weken. Wordt Lochem ook genderneutraal? Komt de Lidl of de gracht? Krijgt Lochem glasvezel of windmolens? We gaan het allemaal zien! Eén ding is zeker: ik schijf erover in mijn blog. Lees verder

 • BLOG 172: Vergrijzing-de-luxe!

  Afgelopen maandag is de kogel door de kerk gegaan. Lochem gaat bouwen aan de Kop van Oost. Een veel bediscussieerd plan. Eén van de discussiepunten hoeven we het niet meer over te hebben. Bouwen voor sociale huur. Lochem is een Rijkeluishuisgemeente. Kijk maar bij het CBS! Lees verder

 • BLOG 171: Snelweg!

  Lochem wil een snelweg. Digitaal voor iedere inwoner in het buitengebied. En daar wil het college veel geld insteken. Door vast buizen aan te leggen waarin later glasvezel aangebracht kan worden. Kosten? Twee ton voor onderzoek en daarna 4 miljoen voor de buizen. In dit blog ons verhaal. Lees verder

 • BLOG 170: Lochem Werkt!

  © @svte

  U ment mij als een positief mens. Zelfs als er nog maar een klein kalkstreepje onder de rand van een glas zit noem ik het al halfvol. Hoop drijft mij en energie tekort ken ik niet. En het werkt! Lees zelf maar! Lees verder

 • Blog 169: Verder!

  Komende woensdag 14 juni organiseert de gemeenteraad een open avond over de kadernota voor 2018. Ons gezamenlijke plan waarin we de kaders voor het volgende jaar met elkaar vaststellen. Wat de VVD betreft zijn we daar wel uit. Lees zelf maar! Lees verder

 • BLOG 168: Tien!

  In de week waarin Trump het klimaatakkoord van Parijs opzei, Groot Brittannië wederom werd opgeschrikt door een laffe aanslag en onze kabinetsformatie een nieuwe fase in gaat, stond ik afgelopen donderdag voor tien heel betrokken Lochemers ons verhaal te houden. Maar tien…? Lees verder