BLOG 153: Minimaatjes...

Afgelopen week las ik diverse keren in de media bijzondere berichten over mensen die rond komen van heel weinig. Armoede. In dit blog wat ik daarvan vind.

Lochem kent net als alle andere gemeentes een minimabeleid. Ongeveer 1,3 miljoen gaat naar bijzondere bijstand, meedoe-regelingen en indirecte schoolkosten. Maar van dat budget gaat ruim 30% niet naar de mensen die het nodig hebben maar naar de toedeling!? Omdat het ingewikkeld is en er te veel verschillende regeltjes zijn.

Dat kan beter wat de VVD betreft. Beter door het geld ook daar terecht te laten komen waar het nodig is maar vooral beter door voor deze groep mensen ook werkgelegenheid te stimuleren. Een betaalde baan is de beste sociale voorziening. Daarover is iedereen het wel eens. Maar toch daalt het aantal banen in onze gemeente. En wie van u heeft het onderzoek naar het besturen van het Plein al gelezen? Stond zaterdag in de krant. Lochem heeft geen grip, geen cijfers en dus ook geen resultaat. U weet hoe vaak VVD en PvdA gevraagd hebben om oplossingen, helderheid en duidelijkheid. Het laatste woord is hier vast nog niet over gezegd!

En dan hebben diverse raadsleden en de wethouder een week meegelopen met mensen uit de doelgroep. Prima om te doen. Goed initiatief en eigenlijk zou iedereen dat een keer moeten doen. Ikzelf maak al drie jaar van dichtbij mee hoe mensen in deze doelgroep elke vrijdag de pot omdraaien om te zien dat de bodem weer te vroeg bereikt is. Opvallend vond ik dan ook de schijnbaar opperste verbazing bij mijn collega’s. Een beetje links georiënteerd politicus weet toch welke sociale armoede er in onze gemeente ook is. Door verhalen, door werkbezoeken, door interesse, door… Nou ja, vul maar in. Een weekje meelopen zou bevestiging moeten opleveren. Geen verbazing. Toch?

Het geeft mij maar weer eens de bevestiging dat we nog heel veel werk te verzetten hebben om de afstand tussen inwoner en politiek echt te overbruggen. Hoe? Door er gewoon echt te zijn en te zorgen voor banen. Samen met de ondernemers. Omdat het kan! Werk kan, moet en zal lonen! Ook voor onze minimaatjes… D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter