BLOG 154: Lochemse mores...

Als je nou al jaren belijdt dat je graag wil dat de inwoners van je gemeente de boel van je overneemt. Omdat je graag wil dat ze participeren. Omdat je graag wil dat ze meedoen, de regie nemen en initiatief tonen. Dan zou je toch ook je basisregels moeten aanpassen… In dit blog onze uitleg over de Algemene Plaatselijke Verordeningen…

Als je nu vindt dat inwoners zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en je ze daarin stimuleert en vertrouwt dan is dat natuurlijk niet alleen bij het sociaal domein. Dan geldt dat ook bij werkgelegenheid, bij onderhoud van groen en infrastructuur maar ook bij openbare orde. En daarover gaat de APV. Ons lokale handboek vol Lochemse mores.

In die APV staan allerlei regeltjes. Regels die de gemeente de ruimte geven om te handhaven op regels waar de inwoner zich aan dient te houden. Bijvoorbeeld over hondenpoep, bomen kappen en planten, vergunningen voor evenementen of reclame of terras en sluitingstijden.

Wij hebben met twee punten echt moeite. Ten eerste is er in heel veel gevallen al elders in de Nederlandse regelgeving een vergelijkbaar regeltje. Het verbieden van bijvoorbeeld wensballonnen om brand te voorkomen is in onze ogen niet nodig. De burgemeester kan al verordonneren dat open vuur bij droge periodes niet mag. Dan zijn in één keer alle risico’s met open vuur beheerst en kan de Lochemer bij feestjes gewoon weer ballonnen oplaten.

Ten tweede vinden we dat wanneer de gemeente predikt de boel te willen overlaten aan de inwoner dan je dat dan ook echt moet doen. Als je van buren en vrienden verwacht dat ze er bij mantelzorg voor elkaar staan, dan mag je ook verwachten dat ze elkaar kunnen aanspreken als het gaat om bouwwerken, onderhoud van heesters en zelfs bij bijvoorbeeld een bordeel of een gokhal.

U heeft het in de krant kunnen lezen. Beide zijn legaal in Nederland maar verboden in Lochem. Betutteling? Aansluiten bij de Nederlandse wet is wat ons betreft logisch. Vandaar onze oproep. Ruim 60% is het met ons eens dat ondernemers een casino zouden moeten kunnen starten in Lochem. Over een bordeel wordt nog genuanceerder gedacht. Maandag 13 maart in de raad ons plan. Laat het ons weten. Wat vindt u ervan? D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter