BLOG 163: Werkplan!

Afgelopen week is de werkgroep van raadsleden, college en ambtenaren bij elkaar geweest om de laatste hand te leggen aan de nieuwe visie op participatie. Dat document biedt Lochem de gelegenheid om in de volle breedte opnieuw te bezien hoe we mensen aan een baan helpen. Nu de volgende stap. Een echt gezamenlijk werkplan. In dit blog ons plan.

In Lochem leven 491 mensen van een bijstandsuitkering, werken 139 mensen in de sociale werkvoorziening, kennen we diverse Wajongers, enkele honderden WW-ers en weten we dat er nog vele zogenaamde NUG-gers zijn. Niet-Uitkerings-Gerechtigden…

Da’s de doelgroep. Daar doen we het voor. Omdat we voor die doelgroep de volgende prachtige belangen wensen.

Het hebben van een betaalde baan biedt primair financiële ruimte, geeft erkenning, waardering, een sociaal netwerk en ontplooiingsmogelijkheden. Vrijwilligerswerk biedt vier van de vijf, maar als men alleen vrijwilligerswerk doet met behoud van uitkering (lees: op kosten van de overheid) dan is dat wat ons betreft te smal. Doorgroeien naar echt betaald werk is dan een must.

De gemeente is aan zet. Middels lokale toegang gaan we in gesprek met de doelgroep en leren we de mensen kennen. Om te beoordelen of ze recht hebben op een uitkering, om samen te onderzoeken welke belemmeringen er zijn waardoor ze niet aan een baan komen. Da’s heel individueel. Ieder individu verdient dan ook een eigen aanpak.

Voor het wegnemen van belemmeringen zijn vele mogelijkheden beschikbaar. Wettelijke, maar ook informele. Soms is een spiegelend gesprek waarin onze normale werkelijkheid wordt teruggegeven al voldoende. Maar ook professionele partners die zogenaamde werk-fit trajecten of sociale activering aanbieden zijn handig. Die kan de gemeente natuurlijk prima inkopen.

Alles om de individuen uit de doelgroep goed voor te bereiden op het regionale netwerk van de arbeidsmarkt. Want daar ligt het werk. Onze regio groeit en de komende jaren hebben we iedereen nodig, nou ja bijna iedereen dan. Ons werkplan werkt. Aantoonbaar bewezen! Nu nog samen opschrijven en uitvoeren. D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter.