BLOG 165: Armoedebijwerking...

Maandag staat het armoedebeleid op de agenda. Minimabeleid heet dat. Als je inkomen lager is dan 130% van bijstandsniveau dan kom je in aanmerking voor extra hulp. Dit blog gaat over de bijwerking van dat beleid. De armoedebijwerking…

Het minimabeleid in Lochem kost 1,4 miljoen euro per jaar. Geld dat we uitgeven aan mensen met de laagste inkomens, vaak bijstandsniveau, of AOW. Als extra steuntje. Voor schoolkosten, ziektekosten of gewoon als plus. Omdat het kan, okay. Echter… De bijwerking is echter dat men er op achteruit gaat bij betaald werk! Bizar!

Een alleenstaande bijstandsklant zonder kinderen kan in Lochem tot bijna € 1.900 netto per maand ontvangen door gebruik te maken van deze regelingen. Dat is net zo veel als 130% van het minimumloon. En wanneer men vanuit de bijstand naar betaald werk gaat en men verdient niet meer die 130% van het minimumloon gaat men er in bijna alle gevallen op achteruit! Werk loont dus niet in Lochem. Bij het raadsvoorstel zit een onderzoek, uitgevoerd door een gerenommeerd bureau, en dat stelt het zo, pagina 12, onderaan: ‘Ook in Lochem gaat geen enkel huishouden dat vanuit een bijstandssituatie gaat werken er evenredig op vooruit.’

Ik had me wat anders voorgesteld van het herijken van het minimabeleid. Ik wil een beleid dat mensen vooruit helpt. Dat mensen stimuleert om zelfredzaam te zijn of te worden en dat wanneer men uiteindelijk een betaalde baan vindt, dat men daar dan ook voor beloond wordt. Nu stoppen we als gemeente heel veel geld in armoede bestrijding en heeft dat als bijeffect dat we mensen langer in de uitkering houden. Armoedebijwerking… En dat is niet acceptabel!

Daarom zal de VVD morgen in de raad een motie indienen die het college oproept dit bijeffect van ons armoedebeleid weg te nemen. Bijwerkingen horen niet. Werk dient te lonen en we moeten toch in staat zijn dit op te lossen zonder afbreuk te doen aan de sociale doelen van het plan. Want ook ik vind best dat AOW-ers die onder ons maatschappelijk minimum leven een extraatje mogen ontvangen.

Zo wil de VVD de armoedebijwerking wegnemen. Omdat werk onze beste sociale voorziening is en omdat werk moet lonen! Simpel toch? D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter