Blog 169: Verder!

Komende woensdag 14 juni organiseert de gemeenteraad een open avond over de kadernota voor 2018. Ons gezamenlijke plan waarin we de kaders voor het volgende jaar met elkaar vaststellen. Wat de VVD betreft zijn we daar wel uit. Lees zelf maar!

In de Berkelbode van afgelopen woensdag. Met de VVD naar 2018. Maar daarna vooral verder. Omdat Lochem de mooiste gemeente is in het gaafste land. Omdat het kan als we het samen doen en omdat we met een klein beetje creativiteit en vooral veel inzet samen de prioriteit kunnen stellen. Wij doen de voorzet en kopt u hem dan in?

Uit alle informatie en onderzoeken blijkt telkens weer waar uw prioriteit ligt. Veiligheid. Op straat, in de wijk, de buurt, het schoolplein, in het zwembad, als uw kinderen gaan sporten, gaan stappen of gaan studeren. En ondanks dat er gelukkig bijna nooit echt iets misgaat in Lochem kan ons beleid op dat vlak beter. Meer middelen voor onderhoud infrastructuur en meer beheersmaatregelen voor dertig kilometerzones. En dan doorrijden waar het kan. Op de nieuwe asfaltlaag van de N346 mag wat ons betreft de snelheid omhoog naar honderd. Wat vindt u?

Onze Lochemse economie kan ook nog best een beetje meer VVD gebruiken. De uitvoering van de economische agenda vordert wat ons betreft te traag en de nieuwe uitvoering van onze participatieaanpak duurt te lang. Daardoor zijn er minder banen dan dat er hadden kunnen zijn en blijven mensen te lang afhankelijk van een uitkering. Ons college dient samen met de MKB-managers proactief op bedrijvenjacht te gaan. Er staan genoeg panden leeg en er is bij het bedrijfsleven echt wel interesse om te ondernemen in Lochem. Heeft u nog suggesties?

Ons derde punt is uw leefomgeving. Schoon, vrij van afval, kort gemaaid en zonder onkruid ziet uw buurt er in onze gemeente fris en fraai uit. Dat nodigt uit om te komen wonen en draagt bij aan veiligheid en welzijn. En wat ons betreft kost het niets extra. Als we het samen doen en op de juiste wijze aanpakken. Doet u mee?

De VVD is blij met de open avond om samen verder te bouwen aan onze gemeente Lochem. We zien u graag in Gorssel of Lochem en staan open voor uw suggesties. En mocht u nou niet kunnen? Dan ontvangen we uw punt graag in onze mailbox. Samen verder. Om dat het kan! D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter