BLOG 174: A1 locatie Epse

Al jaren probeert buurgemeente Deventer het bedrijventerrein te ontwikkelen. De plannen raken Epse. Truckpoint, hotel, supermarkt en nu weer de aanpassingen aan de afrit van de snelweg. Epse wordt steeds meer een A1 locatie. Hoog tijd om daar in gesprek te gaan.

Komende vrijdag 18 augustus om 17:00 uur op de parkeerplaats van voormalig restaurant De Smid. We nemen de plannen mee, horen graag uw mening en hebben er zelf uiteraard ook één.

Zo strijd de VVD al jaren voor een betere doorstroming op de A1. De mogelijke impasse die lijkt te ontstaan door de aanpassingen aan de oprit mag de verbreding niet vertragen. En ja, de afspraken met Deventer over de groene buffer als grensgebied tussen bedrijventerrein en woonkern dienen ook overeind te blijven. We horen graag uw mening en ideeën.

En uiteraard mag het ook gaan over andere thema’s in Epse. Over de mogelijke komst van een nieuwe supermarkt bijvoorbeeld. De kans op een hypermarkt lijkt klein maar wellicht dat een maatschappelijk initiatief als in Almen haalbaar blijkt? Let wel: een supermarkt heeft alleen bestaansrecht als er voldoende boodschappen gedaan worden. Door de inwoners van Epse. Reken zelf maar uit dus.

Bij de laatste raadsvergadering voor de zomer ging het naast de bijdrage voor een tweede kunstgrasveld in vooral over inwonerinitiatieven en over veiligheid in het verkeer. Daarbij moest ik nog wel even terugdenken aan het Epser plan om een Brink in te richten op de kruising Hassinklaan – N339. Prima idee! Het ligt echter op dit moment nog niet concreet op de plantafel van de gemeente en er is voor 2018 ook nog geen budget voor geregeld. Wellicht goed om samen nog eens door te praten hoe dat plan een stapje verder gebracht kan worden. Ook daarvoor staan we vrijdag klaar.

Kortom: in Espe kan het en gebeurt het! Aanstaande vrijdag, om vijf uur ’s middags op de parkeerplaats van voormalig restaurant De Smid.

In gesprek met. Over Epse als echte A1 locatie. D’r an dus!

Erik Haverkort, fractievoorzitter