BLOG 178: Kappen!

In mei 2016 koos de gemeenteraad voor duurzaam bomenbeheer. Na een aantal jaar van diverse plannen en budgetten, was de strategie eindelijk helder. De opbrengst van de kap betaalt de kosten van het onderhoud. Wel zijn er aanloopkosten voor 2017, 2018 en 2019. Ongeveer anderhalve ton per jaar. Maar daarna? Bijna voor niks! Tot gister de Stentor…

Ik kon kiezen. Ook bij ons gemeentelijk vervoersbedrijf PlusOV gaat het bijzonder slecht, maar het bomenverhaal krijgt voorrang. Na slechts een goed half jaar ligt het gehele werk stil!?! Omdat er inmiddels al bijna € 200.000 meer is uitgegeven dan begroot?

Hoe dan? Kappen nou? Hè?

Even terug naar het plan. In drie jaar halen we de achterstand in, kost een beetje geld maar daarna ongeveer break-even. Alles en iedereen is bij het plan betrokken. D’r is lang en goed over nagedacht, natuur, flora, fauna, wegenwet. Diverse scenario’s en een gedegen business case. Natuurlijk is er een beetje gesteggel op links over het aantal bomen dat gekapt moet worden maar dat hoort nou eenmaal bij bomen.

En nu is er al twee ton meer op dan begroot. Er zijn 472 van de 683 bomen gekapt. Het verhaal is dat de kosten zitten in lagere opbrengst van het hout en meer kosten van de Natuurbeschermingswet.

Was daar dan niet aan gedacht? Ja natuurlijk wel. In het plan wordt die wet gewoon genoemd en er is behoorlijk lang gerekend aan de opbrengst. Wat me het meest opvalt is de absurde overschrijding in zo’n korte periode. Alsof de aannemer ineens bij boom 450 dacht: ‘Goh, gek eigenlijk dat ik maar zo weinig voor m’n hout krijg…’ Of dat de gemeente pas bij kapvergunning 300 inziet dat de kosten veel hoger zijn dan begroot…

En daar zit mijn echte zorg. Ons bestuur denkt niet meer na. Als de uitvoering van iets simpels als bomen al tot dit soort drama leidt? Hoe moet dat dan als diezelfde organisatie tien keer meer budget krijgt voor het wegen-, snoei- en maaibeleid? Onze openbare ruimte, ons geld, maar aangestuurd door een ingehuurde club. Niet verantwoordelijk, niet te sturen en niet te controleren dus. Ben benieuwd naar het vervolg. En of de schade niet gewoon bij Circulus-Berkel hoort. Voor nu? Kappen dus!

Erik Haverkort, fractievoorzitter