BLOG 182: Foutenbal...

Afgelopen week ontving de raad de periodieke rapportage over het sociaal domein (zie bijlage). Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie. Vorige week heb ik jullie meegenomen in de onduidelijke kosten van jeugdzorg. Vandaag het domein van zorg en participatie. Werk dus. En ja, als raadslid hebben we daar behoorlijk werk mee… Lees zelf maar.

Kijk, fouten maken mag. Dat overkomt iedereen wel eens. Mij ook, echt. Maar het helpt wel dat je daar dan open over bent, ervan leert en je werk verbetert.

Ik las in de rapportage dat we een reductie van één derde minder jeugdwerklozen hebben… Waren er in 2016 nog 1678 jongeren tussen 15 en 25 die een baan zochten; in 2017 waren het er nog maar 1123… En dat terwijl er in de bestuursrapportage van het Plein staat dat er slechts 40 een bijstandsuitkering ontvangen!?!

Alhoewel ook van Het Plein de cijfers meestal enige nuance behoeven (de tweede rapportage van 2017 is vanwege onvolkomenheden uitgesteld) kan toch iedereen snappen dat de gemeente Lochem, met een snel vergrijzend inwoneraantal van ruim 33.000, geen 1123 jeugdwerklozen heeft. Foutje…

In het raadsvoorstel verzamelverordening Participatie stond ook een foutje. Daar waar ‘college’ hoort te staan, verschijnt ineens ‘bestuur’. Lijkt een klein tekstueel dingetje maar met één pennenstreek verschuift ons armoedebeleid wel van de gemeente naar uitvoering bij Het Plein. Niet de bedoeling, wil ook niemand maar gebeurde wel… Foutje…

Nog eentje dan. Weer de rapportage sociaal domein. Budget en kosten voor Ondersteuning Thuis staan verkeerd waardoor een onterechte meevaller wordt weergegeven. Terwijl er feitelijk een behoorlijk tekort is. Gelukkig heeft iemand die typfout ontdekt en zijn de cijfers verder wel betrouwbaar. Tenminste… Daar gaan we maar van uit.

Waarom maak ik me daar nu zo druk over dan? Nou, simpel. We willen graag een regiegemeente zijn. Op afstand sturen, kaders aan de voorkant en controleren op hoofdlijnen. Maar dan helpt het wel dat de boel klopt. En helaas is dat de laatste tijd niet vanzelfsprekend. Er klopt soms geen bal van. En er zijn helaas nog wel meer voorbeelden… Foutenbal dus. En dat moet anders. Echt beter. D’r an dus!

Erik Haverkort, fractievoorzitter