BLOG 183: Akkoord! Regeer!

Afgelopen dinsdag werd na een lange fractievergadering in Den Haag dan eindelijk het regeerakkoord gepresenteerd. Heel divers, doordacht en leesbaar. Ik heb het als linkje bij dit blog geplakt. En wat een klaagzang gelijk zeg. Vanuit de oppositie maar ook een beetje vanuit de eigen club. In dit blog mijn beeld. Positief als altijd! Lees zelf maar.

Er komt een lastenverlichting van 6,4 miljard. Da’s heel veel geld. En het wordt voornamelijk via de inkomstenbelasting geregeld. Alle schijven 5% omlaag. Het hoogste tarief ligt sinds vele jaren straks weer onder de 50%. De vermogensbelasting neemt af. De dividendbelasting neemt af en de vennootschapsbelasting ook.

Overigens profiteren ook ouderen en gepensioneerden van die verlaging. Ook de inkomstenbelasting voor ouderen neemt met 5% af. Allemaal lastenverlichting waarbij inwoners en bedrijven fors geld over houden. En ja, er stijgen ook een paar posten. Ik noem er twee.

De energiebelasting stijgt. Eigenlijk wel prima. Dat maakt investeren in zonnepanelen, isolatie of alternatieve energiebronnen eerder renderend en stimuleert huiseigenaren een beetje. De eerste voorzichtige inschattingen zijn dat een gemiddeld huishouden € 150 per jaar duurder uit is.

De tweede ligt bij VVD-ers altijd lastig. De hypotheekrenteaftrek. Het vorige kabinet heeft daar al beperkingen aan opgelegd maar nu is het eigenwoningforfait aan de beurt. Voor intimi, de Wet Hillen wordt afgeschaft. Heel langzaam, in 20 jaar. Dat betekent voor huiseigenaren die een aflossingsvrije hypotheek hebben van ongeveer € 250.000 in het eerste jaar een belastingnadeel van ongeveer € 10. In het tweede jaar € 20, het derde jaar € 30 enzovoorts. De precieze berekeningen zijn natuurlijk afhankelijk van hypotheek en inkomen, maar het gaat bijna nergens over.

Op 24 oktober is onze ledenvergadering van Lochem in Barchem bij Hotel Bonaparte. Ik zal daar graag een verdere toelichting geven op dit regeerakkoord en eventuele vragen beantwoorden. We hebben er lang op moeten wachten maar nu ligt het er. Klaar voor de start! Vertrouwen in de toekomst! Ik heb dat! Met dit regeerakkoord, en zeker ook voor Lochem!

Akkoord, regeren dan. D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter