BLOG 186: Op!?!

Inwoners van Lochem, uw gemeentelijke reserves zijn eind volgend jaar op! Helemaal op! Dat is het gevolg van vier jaar ‘sluitende’ begroting en onvoldoende grip op de kosten in het sociaal domein. In dit blog de voorspelling. En de infographic behorend bij de begroting 2018.

Lochem investeert. Dat is op zich prima natuurlijk. Snel internet, woningbouw, veiligheid, onderhoud wegen. Allemaal nuttige uitgaven. Daarnaast echter zijn er ook een aantal kostenposten die niet onder controle zijn. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Weet u dat u € 250,- per inwoner per jaar betaalt aan jeugdzorg? Voor ongeveer 600 jongeren? Ik vind dat heel veel geld.

Of bent u zich bewust van het feit dat de gemeente per uitkeringsgerechtigde € 4.000 per jaar betaald aan re-integratievergoeding? En dat ondanks die investering het aantal mensen met een uitkering alleen maar stijgt? In vier jaar tijd van 350 naar ruim 500!

In 2018 dalen de reserves, ons spaargeld, door al die kosten tot net boven de € 5 miljoen. En dat terwijl de risico’s alleen maar stijgen. De VVD-fractie maakt zich daar zorgen over. Grote zorgen!

Investeren kan en moet maar wel met rendement. En je moet het ook kunnen betalen. Dat houdt dus in dat je ook kosten moet besparen. Het is tenslotte uw geld. De begroting voor 2018 bevat ongeveer € 75.000.000 aan uitgaven. Om alles te kunnen betalen stelt het college voor om alvast € 1,2 miljoen uit de reserve te halen, nog los van alle lopende risico’s. Wat de VVD betreft is dat onverstandig. En het hoeft ook niet. Er zijn, ook in deze begroting, kostenposten opgenomen die niet nodig zijn. Tijdens de raadsvergadering zullen we daar voorstellen voor doen.

Het college heeft vier jaar lang geroepen dat een sluitende begroting belangrijk is. Het college heeft daarvoor elk jaar geld uit de reserves nodig gehad om de tekorten te dekken. In vier jaar tijd heeft dat € 13 miljoen gekost. Als we op deze manier doorgaan is eind 2018 alles op. Echt op…

Wat de VVD betreft is een sluitende begroting gewoon een begroting die aan het eind van het jaar laat zien dat de inkomsten net iets hoger zijn dan de uitgaven. Dat kan best. Onthoud u dat wanneer u op 21 maart gaat stemmen? Wij wel! Op…!?! Niks op, d’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter