BLOG 188: Aanstampen!

Onze grijze container wordt anderhalf keer zo duur. In de strijd tegen restafval wordt het tarief voor 2018 verhoogd van vijf naar bijna acht euro! Om scheiden te stimuleren zo staat in de krant. Maar wat stond er in mei in het raadsvoorstel? Lees zelf maar…

Het nieuwe tarief staat in de begroting en als je goed leest staat de verhoging ook in het plan dat de raad in mei heeft aangenomen. De VVD was tegen beide… Tuurlijk, een hoger tarief maakt scheiden wellicht aantrekkelijk. Maar een hoger tarief maakt illegaal dumpen ook aantrekkelijk. Meer zwerfvuil dus…

Maar gaat het daar om? Nee, het tarief stijgt, zo schrijft men, omdat de gemeente per kilo betaalde en nu per liter gaat betalen. Aanstampen dus. Maar maakt dat de kosten anderhalf keer hoger? Nee, natuurlijk niet. Een ander rekenmodel laat de kosten niet stijgen.

Het heeft zin om je container goed vol te stampen. Hoe meer er in past, hoe minder keer aan de weg. Straks haalt de gemeente hem twee keer minder vaak op maar kost het per keer 50% meer. En dat terwijl de gemeente naar eigen zeggen € 100.000 bespaart door maar eens per vier weken langs te komen. Het is dus eigenlijk gewoon een achterdeurmaatregel om omgekeerd inzamelen te stimuleren.

Ik heb voor mezelf een zwerfvuilvrijwilligers-participatiecontainer aangevraagd. Die bestaat echt, is gratis als je het zwerfvuil uit de buurt er maar bij in stopt. Het is een beetje een omweg: grijze container duurder – meer zwerfvuil – beroep doen op vrijwilligers – participatiecontainer; maar het werkt wel, gratis! En het scheelt aanstampen.

Zonder gein. De gemeente is wettelijk verplicht om ons afval op te halen. Het milieu is gebaat bij inzamelen en niet bij afval in de natuur. Bijna alles verdwijnt in de verbrandingsoven, ook de luiers en veel van het ingezamelde plastic! Het onderzoek naar nascheiding loopt. En het tarief? Dat stijgt eenvoudig omdat de gemeente heeft besloten ruim zes ton uit te geven aan ondergrondse milieuparkjes. Door inzamelen heel duur te maken stimuleert de gemeente je tot ‘vrijwillig’ wegbrengen. Alles om die parkjes tot een succes te maken. Zo simpel is het en niet anders.

Aanstampen dus, tot ie barst! D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter