BLOG 189: Hoofdlijn en openbaar!

Afgelopen maandag. De eerste politieke avond in het nieuwe vergadermodel. Ik kijk daar met een positief gevoel op terug en wel omdat het om de hoofdlijn ging en er relatief veel inwoners bij waren.

Het was de eerste keer. Nog even een beetje zoeken naar rol en vorm maar niks liep uit de tijd en de benodigde besluiten werden dan ook keurig conform planning genomen. Niet dat we het overal mee eens waren maar dat hoort erbij natuurlijk. Voor de details checkt u zelf de website van de gemeente Lochem maar.

Het mooie aan het model is dat het heel transparant en zichtbaar laat zien waar het om gaat. Directe invloed en een open gesprek tussen inwoners, volksvertegenwoordigers en bestuurders. Over Natura 2000 bij Stelkampsveld, over het wel of niet besteden van extra geld aan het Plein en over de kansen die welstandsvrij bouwen biedt.

Voorafgaand aan de openbare vergaderingen is er een informeel half uurtje waarin iedereen elkaar even treft. Diverse fracties, inwoners, ambtenaren en het college spreken nog even snel de details door van hun keuze en een kort bondje wordt nog even gesmeed. Prima! Da’s natuurlijk ook politiek.

In de raadsvergadering wordt toch nog twee keer het detail opgezocht. De discussie over hoge inkomens van bankdirecteuren verzand in een wedstrijdje over wie er gelijk heeft. En de hoogte van de kosten van ons afval blijken alleen te begrijpen als je over de spreadsheet van de wethouder beschikt. Wat de VVD betreft blijft het vreemd dat je in de begroting zes ton overhoudt op huishoudelijk afval en dan toch de prijs per grijze container enorm stijgt. Daar heb je geen excel voor nodig. Daar helpen alleen verkiezingen tegen.

De uitkomst van het gesprek over het Plein bevalt me wel. Wat ons betreft nu geen extra geld meer naar het Plein. En wat betreft welstand? Nog een klein stapje en dan kunnen we ook daar voor een heel groot deel afstand van doen. Dat biedt inwoners alle vrijheid en ruimte om te bouwen wat ze zelf mooi vinden. Zoals het hoort.

Al met al een hele mooie stap van deze gemeenteraad. Hoofdlijn en openbaar! Volhouden nu! D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter