BLOG 190: Politievergrijzing...

Afgelopen week trokken twee berichten mijn aandacht. Allereerst de bizarre brandstichting bij Museum STAAL in Almen. Wat een zinloze vandalismeactie is dat zeg. Maar het ingewikkelde is dat de politie straks geen tijd meer heeft om hiertegen op te treden. Onacceptabel!!

© @destentor

De landelijke politie vergrijst. Heel Nederland vergrijst dus ook de politie. En volgens politiechef Dros leidt dat tot een daling van 200 agenten in het team van Oost Nederland. Het heeft tot gevolg dat de politie niet meer optreedt tegen vandalisme bijvoorbeeld. Ze moeten immers scherpe keuzes maken…

Ik moest terugdenken aan het debat over de inzet van BOA’s. De politie treed al niet meer op in onze 30 km gebieden. Nu zijn ze er ook niet meer om vandalisme te bestrijden. En u kunt in mijn blogs 180 en 187 lezen waarom ze in onze gemeente ook niet op tijd aanwezig zijn wanneer u 112 belt. Genoeg redenen om onze zorgen te delen. Eens temeer omdat de afgelopen periode de VVD in de raad vaak aandacht heeft gevraagd voor dit thema en dat we daarin behoorlijk alleen staan.

Zo hebben we in januari van dit jaar gevraagd om aandacht via de VNG bij de Minister. Het college heeft dat eerst toegezegd en later weer ingetrokken. Onze motie is nooit uitgevoerd, ondanks toezeggingen. Onze burgemeester, verantwoordelijk voor de veiligheid in onze gemeente en tevens bestuurder van de VNG heeft de actie nog niet opgepakt. Dat stelt ons teleur. En de in mei raadsbreed aangenomen motie over de inzet van extra wijkagenten leidt ook niet tot resultaat.

In juli vervolgens stelt de VVD in een motie naar aanleiding van een snoeihard rapport waarin 12 Commissarissen van de Koning keiharde kritiek hebben op het functioneren van de landelijke politie de vraag aan het college om er alles aan te doen om Lochem veilig te houden. En ik moet zeggen dat voor het eerst de burgemeester aangaf stappen te willen zetten. De motie wordt vervolgens weggestemd door de raad omdat wij, zo stelt de PvdA, het thema zouden gijzelen… Ken uw prioriteiten! 

Ik hoop dat de vandalisten die STAAL geraakt hebben ooit gepakt worden. Aan de schandpaal! En voor wat betreft de politiek? Politieke traagheid leidt tot niks en intussen vergrijst onze politie waardoor onze gemeente onveilig wordt. Onacceptabel! De VVD vind onze veiligheid wel belangrijk. Ondanks politievergrijzing… D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter