BLOG 191: Welstandvastig!

Afgelopen maandag, succes! De pilot welstand wordt besproken in de raad. De uitkomst? Van de 275 bouwaanvragen vielen er bijna 200 in het welstandsvrije deel en er is geen enkele afbreuk aan kwaliteit! Er ging niks mis dus. Hoe mooi is dat? Loslaten en vertrouwen in de praktijk!

De VVD heeft in haar programma staan dat welstand afgeschaft mag worden. Inwoners zijn prima in staat zelf verantwoorde keuzes te maken. En het blijkt uit de pilot. Zelfs als het gaat om onze woning, toch één van de grootste investeringen die we doen in het leven, blijkt dat de kwaliteit prima is. Zonder gemeente, zonder regel.

De VVD zal komende raadsvergadering met een aanvullend voorstel komen om met de ervaring van deze pilot in gedachten ook bij nieuwe woonwijken de welstand af te schaffen. Want waarom zou bij de bouw van jouw woning op het voormalige terrein van de Detmerskazerne in Eefde tot in detail de overheid bepalen hoe die eruit dient te zien? Waarom moet jouw bedrijfswoning op Hanzepoort in Lochem voldoen aan de wensen van de gemeente. De gemeente is tenslotte van jullie.

Wat het mooiste is van deze uitkomst? Als het werkt bij onze woningen dan werkt het ook bij zorg. En bij participatie. En bij ondernemen. En bij het onderhoud van onze openbare ruimte. En bij het veiliger maken van onze woonwijken.

Echt waar, de gemeente telt één burgemeester, drie wethouders, drieëntwintig raadsleden, ongeveer honderdzeventig ambtenaren en drieëndertigduizendvijfhonderd inwoners. En als we er als gemeente echt in slagen te durven vertrouwen in de kracht van dat getal? Dan wordt onze gemeente nog veel mooier! Het kan. Welstand bewijst het. Het is jouw gemeente. Jouw gemeente Lochem. En de gemeente staat klaar. Voor jou. Binnenkort presenteert de VVD haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar. Nog ongeveer honderd dagen en dan mag u het zeggen. De titel? Jouw Lochem!

Wat ons betreft staat de gemeente klaar voor u. U mag het zeggen. Wij vertrouwen erop dat het lukt! Daarin zijn we heel standvastig. Welstandvastig! D’r an!

Erik Haverkort, fractievoorzitter