BLOG 197: Wegpilot...

Afgelopen woensdag besprak de Provincie de veiligheid op de N348. Er ligt een voorstel om een proef te doen om tijdelijk de snelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur. Iedereen vindt er wat van. Ik ook, lees maar…

De feiten. Bij de besluitvorming over de rondweg Eefde West is afgesproken dat de N348 tussen Eefde en de A1 veilig gemaakt zou worden. Dat besluit stamt uit 2008! De kruisingen Quatre Bras en Scheuterdijk/Jodendijk zijn telkenmale uitgesteld. Bewoners wachten dus al 10 jaar op het inlossen van die belofte!

En dat het een gevaarlijke weg is blijkt wel uit de cijfers. Alles is tegenwoordig openbaar. Kijkt u zelf maar op www.via.software.

Ikzelf zou het liefst zien dat de provinciale verbindingswegen in de gemeente veilig 100 kilometer per uur zouden zijn. De N346, de N348 en de N332. De N348 tussen Gorssel en Eefde is wel echt anders dan die beide andere. Geen nevenweg voor langzaam verkeer, geen fietspad aan beide zijden en veel meer aanwonenden. De protesten eind 2016 en de oproep om snel maatregelen te nemen begrijp ik dan ook erg goed. Ik heb er van harte aan meegedaan. Met als resultaat de aandacht die er nu is.

Toch ben ik niet voor zestig op de N348. De VVD is voor goede doorstroming en deze weg is een belangrijke verbinding in het gebied. Hij is niet voor niets zo druk. Ik hou er ook ernstig rekening mee dat de proef niet tot resultaat leidt. Onverantwoord inhalen, toch hogere snelheden en daardoor schijnveiligheid bij de oversteekplaatsen nabij Quatre Bras en de Scheuterdijk. Ik wil niet op de pilot vooruitlopen maar wil ook geen valse hoop bieden. Ik wil eerst veilig en dan 80. En dit staat in ons programma.

De echte oplossing bestaat wat mij betreft uit drie punten:

1. Heel snel de beide kruisingen aanpakken zodat oversteken veiliger kan. Wanneer zou de uitvoering ook weer starten? Juist ja…

2. Een fietspad aan de westzijde van de N348 om aanwonenden de gelegenheid te geven om de oversteekplaats te kunnen gebruiken.

3.   Een nieuwe brug vanuit Zutphen over de IJssel om via Voorst de A50 te kunnen bereiken.

Die laatste ligt heel voorzichtig in Arnhem op de tekentafel. Dan wordt de Achterhoek pas echt ontsloten en worden Eefde en Gorssel ontlast. En tot die tijd? Rij voorzichtig en hou een beetje rekening met elkaar. D’ran!  

Erik Haverkort, lijsttrekker