BLOG 199: Zwaarstepunt...

Afgelopen maandag, raadsvergadering. Nieuw model dus in diverse zaaltjes meerdere gesprekken tegelijk. Ik mocht bij het sociaal domein aanschuiven en meepraten. Het sociaal domein, het zwaartepunt van de gemeentelijke uitdagingen van de afgelopen vier jaar. En hoe…

Het is te makkelijk om terug te kijken naar 2015 en alle gedoe van de rechtszaken huishoudhulp maar toen dachten we wel dat het dieptepunt bereikt was. Niet dus.

Dit college ziet kans om vier jaar lang de mond vol te hebben van participatie, betrokkenheid van inwoners, samenkracht, meedoen, ‘naoberschap’, kanteling en meer van dat soort woorden. Om vervolgens daar waar het gaat om de grootste verandering uit de geschiedenis van gemeentelijk bestuur, het Sociaal Domein, de nieuwe door het Rijk overgedragen verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, WMO en participatie de deur volledig dicht te doen. Hoezo integrale toegang?

Al in oktober 2014 (!) heeft de gemeenteraad opdracht gegeven met een model te komen om gebruikers van zorg invloed te geven op het beleid. Advies, gevraagd en ongevraagd. Feedback, suggestie en ruggespraak. De wet schijft voor dat het moet en bijna hoe het moet. En nu, na vier jaar? Als we geluk hebben dan zijn er drie of vier nieuwe vrijwilligers, en hebben we deze zomer een concept plan van aanpak. En tot die tijd? Ja, tot die tijd even niet… Da’s geen dieptepunt, da’s respectloos, ongehoord en onbeschoft. Ons zwaarstepunt! Naar al die inwoners die met heel veel betrokkenheid mantelzorg verlenen, in gesprek over hun zorg zijn, hulpmiddelen nodig hebben waar ze recht op hebben. Om vervolgens wel voor veel geld de grootste verandering in de voordeur van ons zorgbouwwerk aan te passen. Dus vier jaar lang getreuzel over inspraak en feedback en intussen wel zelf verbouwen. En dat allemaal vlak voor de eindstreep even snel afhandelen.

U weet, de VVD is voor invloed van inwoners. Ook op hun eigen zorg. Dat doet recht aan de waardigheid van inwoners. Het nieuwe voordeurplan, integrale toegang, ’t Baken, geeft nog niet aan wat er verbetert voor inwoners. Dat wordt later nog uitgewerkt. Dit college kennende: heel veel later. Wel staat vast wat het kost. Wij willen eerst zien wat het oplevert voor inwoners en dan pas praten over de eventuele investering. Da’s toch geen gekke vraag? Eigenlijk wel prettig dat er in maart verkiezingen zijn. Waar ligt jullie zwaarstepunt? Lees ons programma: ‘Jouw Lochem’. Daarin ons plan om echt samen te zorgen. Invloed! Zwaarstepunt! D’ran!

Erik Haverkort, lijsttrekker