BLOG 204: Ronddobberen...

Waar we vier jaar terug begonnen vol vertrouwen werd maandag pijnlijk duidelijk dat er deze periode niet veel is bereikt. Lees zelf maar…

Vier jaar GB, CDA en D66. Koersvast en betrokken. En na vier jaar is daar slechts doelloos ronddobberen van over gebleven.

En dat is ontzettend jammer omdat er zoveel kansen zijn verspild en zoveel energie verloren is gegaan.

Ik heb in vele blogs aandacht gevraagd voor de lange termijn visie, Lochem Verbindt Prachtig! Ons gezamenlijke beeld op de toekomst met ‘Lef in Wonen’, ‘Toonaangevende Agribusiness’, ‘Werk, werk, werk’ en ‘Klimaatneutraal’ werd overgenomen door het college en dat gaf hoop. In 2014 tenminste. En nu? Na vier jaar ‘ronddobberen’ zijn we terug bij af. Ja, zegt de criticus, er komen verkiezingen dus die Haverkort roept maar wat. Daarom het bewijs in dit blog.

1.   In 2015 is met een motie structureel geld beschikbaar gesteld voor innovatie in de landbouw. Nu, ruim drie jaar later is er nog steeds geen innovatiecentrum. Het geld is opgegaan aan geklets. Ronddobberen.

2.   Na vier jaar laat dit college de gemeente achter met een nieuwe zoektocht naar energiebeleid en duurzaamheid. Geen stap gezet. Natuurlijk is er veel politieke wind geweest omtrent de molens in Eefde west, maar er is werkelijk waar niet één succesje te melden. Men is inmiddels alweer een jaar bezig met het uitwerken van nieuwe scenario’s… Weer intern geklets. Ronddobberen…

3.   Lef in wonen is keihard nodig. De jeugd wil anders. Kleiner, goedkoper, vrijer, flexibeler, neutraal. Dat vraagt om een vernieuwend woonbeleid. De woonvisie die bijna klaar is (hoezo nu pas?) is behoudend en toont helemaal geen lef. Om over zorgwoningen nog maar niks te zeggen…

4.   En werk? Anderhalf keer zoveel mensen in een uitkering. Na twee jaar geklets over de fusie tussen Plein en Delta stelt dit college voor om voor heel veel geld uit het Plein te stappen en de gehele participatiewet voor nog meer geld onder te brengen bij Delta?? Omdat er geen marktpartijen zouden zijn! Ik heb even gegoogled en kom er 159 (!) tegen binnen 30 km van Lochem… Dan krijg je pas een businesscase!

En dan heb ik het nog niet eens over de zorg. Daar dobberen we niet meer maar dreigen we te verzuipen… Snap nu ineens waarom de nieuwe toegangspoort voor zorg ‘’t Baken’ heet. Handig bij het ronddobberen…

Voor komende dagen? Succes bij het stemmen! Kies voor doen! D’r an!

Erik Haverkort, lijsttrekker