BLOG 205: Lokale Vrijheid!

Een klein berichtje op twitter. Een bescheiden artikel in de Stentor in Zwolle. Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt of er gediscrimineerd is bij een kerststal. In dit blog de link met lokale politiek.

Het College onderzoekt individuele gevallen en vermoedens van discriminatie. Naast andere dingen. De wet is glashelder. In gelijke gevallen worden alle Nederlanders gelijk behandeld. Artikel 1 van onze grondwet. Primair gericht op gedrag van de overheid. Het College oordeelt. Gevraagd en ongevraagd.

De case in Zwolle? De organisatie van de levende kerststal had aangegeven dat ze liever alleen christelijke acteurs in de stal wensten. En ook dat ligt geborgd in de grondwet. Vrijheid van vereniging. Je mag uiteraard zelf bepalen wie je wel en wie niet toelaat in je club. Het College voor de Rechten van de Mens heeft overigens ooit al eens uitgesproken dat het recht van vereniging alleen ingeperkt mag worden in geval van verstoring van de openbare orde. Dat valt bij een kerststal mee denk ik.

De relatie met lokale politiek is deze. De gemeente geeft jaarlijks vele vergunningen af om al die mooie activiteiten te organiseren. Denk aan alle Sinterklaasintochten in onze kernen, markten, braderieën, dorpsfeesten en andere openbare cultuur-uitingen. Onze gemeente barst van die initiatieven. Geweldig! En bedenk eens wat er gebeurt wanneer bij al die evenementen mensen vragen gaan stellen over discriminatie. Er is altijd wel een cluppie dat zich buitengesloten kan voelen of dat tijd over heeft om dergelijk gezever belangrijker te maken dan het is.

Ik ben erg trots op onze vrijheid in Nederland. Ik accepteer ten volle de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat en weet ook dat ons land haar welvaart mede te danken heeft aan vorige generaties. En ja, daar gebeurden fantastische dingen maar soms ook ten koste van anderen. En hé, discriminatie is niet goed te praten. Mensen hoeven niet anoniem te solliciteren en buitensluiten op basis van anders is niet goed te praten. Maar je kunt ook doorslaan. Wat mij betreft zegt het College voor de Rechten van de Mens in dit voorbeeld gewoon even: ‘Nee! Deze slaan we over. We stoppen onze energie in belangrijker zaken.’

Ik hou van die lokale vrijheid. En mijn lokale VVD past daar prima bij! Beter dan welke andere partij ook. Landelijk noch lokaal. Stem dan ook hierom woensdag VVD! Dat mag! Geen gedoe, kies voor doen! D’ran!

Erik Haverkort, lijsttrekker VVD gemeente Lochem