BLOG 220: Maandagochtendplein...

Wat een kop vanochtend! Afhandeling Plein kan Lochem geld kosten. Soms schrijf ik pas op maandag en vandaag lijkt het wel alsof ik op deze kop gewacht heb. Lees zelf maar!

© @destentor

Afgelopen week hielden de gemeenteraden van Zutphen en Lochem samen een informatiebijeenkomst over de op handen zijnde liquidatie van Het Plein. Wat een woord. Liquidatie. Het klinkt veel zwaarder dan het is. 

Even nog voor de historie. Het Plein is een samenwerking van de beide gemeentes. En die stopt 1 januari. 


Lochem en Zutphen zijn in 2010 gestart met deze samenwerking. Lochem voor de verzorging van bijstandsuitkeringen en re-integratie. Zutphen daarnaast ook voor de WMO en Jeugdzorg. En waar het nu aan ligt dat tien jaar later de koek op is maakt eigenlijk niet meer uit. Iedereen is eens dat doorgaan op deze manier niet meer zo zinvol is. Stoppen en opnieuw beginnen. En dan uiteraard wel netjes de losse eindjes afhandelen. En daarvoor is het plan. Een liquidatieplan dat beschrijft hoe beide gemeentes hun eigen deel uit de samenwerking kunnen overnemen. 


Dat plan gaat over ICT en over de boedel en over het archief. Veel gaat over het archief omdat dat klaarblijkelijk niet zo heel eenvoudig te scheiden is. Het lijkt ons eerste voorbeeld van nascheiding te worden. Maar het meest gaat het over het personeel. Ruim 150 mensen werken bij Het Plein. Ongeveer eenderde is ingehuurd. Da’s makkelijk, geen arbeidsovereenkomst, die kunnen als ingehuurde medewerker zo ergens anders aan de slag. 


De ongeveer 100 medewerkers die in dienst zijn van Het Plein behouden hun arbeidsovereenkomst. Aangezien Zutphen de grootste van de twee is (88%) gaan alle medewerkers over naar de gemeente Zutphen. En Lochem stelt vacatures voor 12. En als die niet ingevuld worden betaalt Lochem een bedrag per fte. Niet meer dan logisch. Goede sociale deal. En het werk van Het Plein moet straks gewoon gedaan moet worden, hè. De banen zijn niet weg. Nee, na vele jaren van gedoe ontstaat er hopelijk in beide gemeentes een situatie waarbij de aandacht kan gaan naar de mensen met de uitkering: nog altijd ruim 2.200! Om die aan een betaalde baan te helpen. Daarvoor en niet anders. Dan levert het Lochem en Zutphen wellicht geld op! Da’s het doel. D’ran dus! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter