BLOG 222: Zomervakantie!

Vakantie. Zo vanzelfsprekend voor kinderen. Ook voor de mijne. Uitslapen, geen school, lekker de hele dag zwemmen of gamen of iets met vriendjes. Dat. Dat zou iedereen moeten kunnen ervaren.

Met het vaststellen van het liquidatieplan voor het Plein is weer een stap gezet op weg naar betere re-integratie voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De regie ligt vanaf 2019 bij de gemeente. Het Baken voert uit en samen met diverse marktpartijen zorgen we ervoor dat mensen zo goed mogelijk participeren. Echt meedoen! 


Want een baan, vrijwillig of betaald, maakt dat je ook vakantie hebt. Ergens bij horen en dan even afwezig zijn vanwege vakantie maakt betrokken. Ik besef me dat werkzoekenden dat vaak niet hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we als gemeente daar meer voor doen. 


Een andere groep waar ik met de vakantieperiode even extra aan denk is de mantelzorger. Ouders, kinderen, buren, familie, vrienden staan klaar om zorg over te nemen. En dat gebeurt in de vakantieperiode natuurlijk zodat ook werknemers van zorginstellingen er even uit kunnen. Zo hoort het en zo moet het. De gemeente speelt ook daar een rol in. En dat gaat veel verder dan het eenvoudige mantelzorgcompliment eens per jaar. Het gaat bijvoorbeeld ook over hulpmiddelen. Stel je voor dat je met een bejaarde moeder op reis gaat. Of met een gehandicapt kind. Dat vraagt om hulpmiddelen, al dan niet tijdelijk, en ik vind dat de gemeente daar via de WMO in dient te faciliteren. 


Uiteraard binnen het redelijke en betaalbaar, maar wanneer we met elkaar zo’n gemeente kunnen en durven zijn? Dan weet ik zeker dat we na de vakantie ook met elkaar zijn uitgerust en de energie hebben kunnen opdoen om het nieuwe jaar weer met alle uitdagingen vol aan te vliegen. 


Dan worden we met elkaar niet gehinderd door al te veel bezwaarprocedures en kunnen we daadwerkelijk zeggen dat we het maatwerk dat we in het coalitieakkoord hebben benoemd optimaal inzetten. Dichtbij, duurzaam, doen. Dat telt ook in de vakantieperiode. Ook, of misschien wel juist, voor diegenen die net iets meer afhankelijk zijn van de overheid dan een ander. Met die gedachte start ik mijn zomervakantie. En met die gedachte wens ik u, mede namens de gehele fractie, een heel fijne vakantie. Tot in september! Dan weer d’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter