BLOG 225: Raadsrecht!

Na maanden van proef en praktijk heeft maandag de raad haar nieuwe vergadersysteem vastgesteld. Normaal niet iets waar ik een blog aan wijd maar dankzij de PvdA en dankzij Lochems Nieuws krijgt u vandaag mijn mening. Om het echte verhaal.

© raad 3 september 2018

Eén van de thema’s die elke politicus, elk raadslid raakt is de betrokkenheid van inwoners. Hoe bereik je ze, hoe zorg je ervoor dat je hun belang op de juiste manier vertegenwoordigt. Om vervolgens onderling, met drieëntwintig gekozenen uit te maken welk besluit je neemt. 


Zo werkt democratie. Zo hoort het en zo heeft het altijd gewerkt. Als één van de successen van de raadsbrede werkgroep ‘Regisserend Lochem’ heeft de raad haar vergadermodel omgegooid. Niet meer alles op één lange avond waar het gros van de raadsleden nietszeggend aanwezig was en de fracties vaak alleen hun standpunten voorlazen maar het debat verdeeld over meerdere tafels waarbij meerdere gesprekken gelijkertijd gevoerd kunnen worden. Waarom? 


Om met inwoners samen in dialoog te gaan. Om met meer raadsleden gelijkertijd meerdere debatten te voeren. Om slagvaardiger te zijn en om de vele thema’s die onze inwoners bezighouden recht te doen. Zo maken we nog enige kans om al die veranderingen die spelen en al die verantwoordelijkheden die we hebben de juiste aandacht te geven. 


En we besloten om alleen op hoofdlijnen te sturen. Kies de belangrijkste thema’s uit en maak daar je punt. Ieder vanuit de eigen politieke overtuiging uiteraard, maar kies! 


En nu zegt de PvdA, en stond in Lochems Nieuws: ‘Het plenaire debat verdwijnt in Lochem…’ Terwijl juist het tegendeel waar is?! Op maandag, elke twee weken, worden tussen half acht en kwart over negen zes debatten gevoerd. Twaalf per maand. Met meer inhoud, meer dialoog en ook nog eens meer publiek! Da’s dus winst voor inwoners en voor raadsleden. Meer betrokkenheid twee kanten op. Niks mis mee. 


Waarom dan toch het sacherijn bij PvdA? Misschien missen ze de bühne? Misschien is politiek in hun ogen wel vooral voor de show? Ik weet het niet en het boeit ook niet. De raad zorgt ervoor dat alle tafels binnenkort via internet live te bekijken zijn en pakt op haar eigen manier door! Zoals het hoort, democratisch besloten en kaarsrecht! Raadsrecht! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter