BLOG 230: Lochemliedel...

Stel dat je omwonende bent van het gasfabriekterrein in Lochem en je bent voorstander van de komst van de nieuwe Lidl. Mag je dan ook bij de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein. Of mag dat alleen als je ertegen bent?

Op social media vindt een levendige discussie plaats waarbij ook vele omwonenden positief reageren op de plannen. Dat geluid krijgt een raadslid slechts zelden te horen. Ons bereiken vaak alleen de klachten en de kritiek. Prima, dan gaan we zelf op zoek en vormen we zelf onze mening. Dat kunnen we, dat lukt! 


Kijk, de chronologie rondom dit terrein is genoegzaam wel bij een ieder bekend. Bedrijf weg, gebouw gesloopt, sanering, herbestemming, eerst woningbouw, toen crisis en nu winkel. Randje centrum, op de route. 


En dan de rol van de gemeente. Het initiatief ligt bij de ondernemer, de Lidl in dit geval. Die vraagt om een wijziging van het bestemmingsplan, een ruimtelijk vraagstuk. De raad is bevoegd tot het wijzigen van de bestemming, niemand anders. En dat gaat volgens een strikte procedure. 


Iedereen mag overigens zo’n procedure starten. Het kost wel geld maar als je de bestemming van je eigendom of je toekomstige eigendom wilt wijzigen dan meld je je bij de gemeente. Daar wordt getoetst op haalbaarheid, hinder, impact op verkeer, geluid, inpassing in het beleid en meer van dat soort punten. En er is openbaarheid, inspraak, hoor en wederhoor. 


En dan neemt de raad een besluit en wijzigt de bestemming. Belanghebbenden kunnen dan eventueel bezwaar maken bij de Raad van State. Dat recht hebben ze. Die beoordeelt op basis van genoemde ruimtelijke factoren of het proces goed is verlopen. 


Ik ben blij dat een bedrijf als Lidl ons Lochem als kans ziet om in te investeren! Laat maar komen die winkel. De inpassing is goed doordacht en met de bezwaren van omwonenden zoals ze in 2017 verwoord zijn is grotendeels rekening gehouden. En ja, de keus: woning of winkel? Die is in 2012 al gemaakt. Dat draaien we nu niet terug. Dat is ook helemaal niet aan de orde, immers ligt nu het initiatief voor van de Lidl. En die maakt hele mooie winkels. Let maar eens op. Binnenkort ook bij ons! 

De Lochemliedel. D’ran! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter