BLOG 232: Code Oranje!

Kijk, we kunnen er belachelijk over doen. Door woordgrappen te maken over voorman Blase die FvD en PVV de wind uit de zeilen wil nemen, of over het feit dat ze referenda willen organiseren terwijl die juist net zijn afgeschaft maar ze zijn er! Code Oranje, en ze zijn niet alleen.

Recent kreeg ik een linkje doorgestuurd over een andere beweging (schijnbaar is partij een beladen woord geworden). Volt! Een Europese club die met een Apple-achtige marketingstrategie (‘we dare to challenge the status quo’) met name jongeren appelleert en aantrekt. Ze doen mee met de komende verkiezingen. 


Schoorvoetend geven sommige politici hun mening, heel af en toe zelfs steun. En beide, Volt en Code Oranje willen meer invloed voor de burger, betrouwbaarder politici en een betere toekomst. 


Ik zal u een geheim verklappen. Alle politieke partijen, lokaal, provinciaal, landelijk willen dat ook! Niemand is tegen een betere toekomst. Alleen verschillen we soms van mening over hoe die toekomst er dan uit moet zien. Of over de route. Niemand is tegen meer invloed voor inwoners of tegen betrouwbaardere politici. Alleen is het nemen van besluiten met grote groepen zonder een vorm van model best nog wel lastig. Voor elk besluit een referendum? Lijkt me niet. Wanneer dan wel? Misschien daarover een referendum? Lijkt me ook niet. Nee, de vertegenwoordigende democratie zoals we kennen is echt zo gek nog niet. 


Zeker niet wanneer je beseft dat de afgelopen jaren er echt heel veel meer bij gemeenten terecht is- en de komende jaren nog gaat komen. Dichtbij de inwoners. Met heel veel lokale bestuurders en raadsleden. 


Moeten we bang zijn voor Volt en Code Oranje? Nee, dat niet. We moeten wat mij betreft wel goed kijken en van ze leren. Ze maken een gevoel in de samenleving zichtbaar en dat gevoel is echt. En als ik dan bedenk dat de VVD een Volkspartij is! De volkspartij. En dat onze partijstrategie is dat we een netwerk willen zijn waarbij miljoenen Nederlandse liberalen zich betrokken voelen en invloed hebben? Dan hebben we nog wel wat te doen. Dan moeten we net als Volt en Code Oranje in beweging. Aan de bak. Zichtbaar zijn in onze samenleving en niet alleen vanuit Den Haag. Aantrekkelijke activiteiten. Deelname van en aansluiten bij alle groepen uit de samenleving en lokaal. Zo lokaal mogelijk want dan zijn we dichtbij. Eigenlijk wel een mooie aanpak: onze eigen Code Oranje dus! D’ran! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter