BLOG 233: Respectprogramma

Vrijdag. Lochems Nieuws. De PvdA vindt dat het college de raad respectloos behandelt. Nu zit ik ook in die raad en herken ik dat gevoel helemaal niet. Dit vind ik ervan.

© @lochemsnieuws

Kijk. Dat de PvdA er wat van vindt, daar ga ik natuurlijk niet over maar strooien met grote woorden als ‘respectloos’? Dat gaat me te ver. Helemaal als het college precies doet wat er is afgesproken. Immers, bij de presentatie van het coalitieakkoord is aangekondigd dat er in november een collegeprogramma zou volgen. 


Dat is bij de kadernota nog eens herhaald. En dat is gelukt! En nog wel in begin november ook. Zoals beloofd! 


Het college heeft in de afgelopen periode met heel veel inwoners gesproken. Een Lochemse collegetour. Veel inspiratie opgedaan in heel veel gesprekken. Dat getuigt van interesse, openheid, betrokkenheid en waardering. Waardering voor de inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen en partijen. Het college heeft met alle partijen gesproken. Om in het collegeprogramma rekening te houden met ieders standpunt en wens. Ook met die van de PvdA…


Om vervolgens nu, precies volgens afspraak, haar programma te presenteren. En dat gaan we dan komende maanden bespreken. Het is immers voor vier jaar. En dat kan best synchroon lopen met begrotingsbehandelingen of andere raadsvoorstellen. Niks mis mee. 


Dit collegeprogramma is het breedst besproken programma ooit in de gemeente Lochem. En juist die brede interesse, die brede basis van inbreng van ieders stem, maakt het juist een te respecteren programma. 


Ik zag een reactie op het persbericht waarbij een inwoner kort door de bocht aangaf dat het vast niks was. Het moest concreter, miste echte actie. Toen ik hem confronteerde moest hij al snel bekennen dat hij het programma niet gelezen had en slechts op het persbericht reageerde. Dat gebeurt er dus PvdA… Is dat wat je wilt? Negatief nieuws? Gebaseerd op lulkoek? Dat is wat mij betreft pas respectloos. Ik ga niet over de mening van de PvdA, noch over de inhoud van Lochems Nieuws. Ik ga wel over dit blog en mijn mening. En ik vind het van grote klasse dat dit programma van heel veel inwoners is. Dat maakt het breed gedragen en dat vraagt om waardering. Respect! Dat verdient het. Om het er daarna vooral over te hebben. Heel vaak en heel lang! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter