BLOG 239: Adviesraadsel?

Ik leer elke keer weer bij. Lokale politiek gaat over kleine dingen met grote impact. Betrokkenheid van inwoners bij ons sociaal welzijn is zo’n thema. En het blijft me verbazen wat er dan met sommigen gebeurt.

De ‘big picture’ van het sociaal domein in de gemeente Lochem anno 2018? Het doel? Tevreden inwoners en maatwerk. De weg? Door inzet van mantelzorgers en professionals, dichtbij, die de zorg bieden die nodig is en die gevraagd wordt. Omdat het kan. Doelmatig, gericht op de wens van de inwoner en in één keer goed. Geen betutteling maar focus op eigenwaarde! De kosten? Ongeveer dertig miljoen per jaar. Zeg maar duizend euro per inwoner. Genoeg om goed naar te kijken dus. 


Het sociaal domein omvat diverse wetten die worden vertaald in een visie, die wordt uitgewerkt in plannen of beleidsregels en uiteindelijk in een documentje waar mee gewerkt wordt in de praktijk. Onze verordening. 


De wet zegt, en terecht, dat er bij het bepalen van beleid inspraak moet zijn door inwoners, cliënten, de gebruikers of de ontvangers van de zorg. Hoe logisch is dat. Het is toch vanzelfsprekend dat je als leverancier van zorg controleert of de ontvanger een beetje tevreden is. En waar Lochem eerst per onderdeel een adviesclub had, besluit de raad maandag over de verordening van de adviesraad voor het gehele sociale domein. 


En dat lijkt haast wel het meest ingewikkelde stukkie tekst dat we ooit onder ogen hebben gehad. Tuurlijk, er is al even gedoe als het gaat om advies. En ja, het zal ook best even wennen zijn, breder kijken dan alleen je eigen zorggebiedje. Maar met het Baken, waar we integraal zorg gaan bieden aan hen die het nodig hebben, waar we gaan merken in de praktijk dat de problemen van onze inwoners bijna altijd breder zijn dan één specifiek puntje, ontstaat toch ook als bijna vanzelf een integrale behoefte aan feedback van die inwoner? 


Geweldig dat we dat nu, eindelijk, in één adviesraad gaan inrichten! Wat mij betreft met zo min mogelijk regeltjes. Gewoon vragen aan de groep: hoe bevalt het, wat vindt u ervan en welke geluiden krijgt u mee uit de wijken, de achterban of van uw familie. En ja, uw mening nemen we mee bij de volgende beleidsplannen. Omdat we het voor u doen. Dichtbij, doen! Dat dus. Er zijn nog vacatures overigens! U kunt zich melden als u er een mening over hebt. Ik luister zeker! D’ran!


Erik Haverkort, fractievoorzitter