BLOG 242: De Lochemse Snelweg...

Lochem krijgt wellicht een snelweg! Naar Amerikaans model. Een echte fast-lane! Een soort derde baan om snel besluiten te nemen. Door het college, zonder inspraak, slagvaardig en zonder instemming van de gemeenteraad. In dit blog wat ik ervan vind. Wat vindt u?

Slagvaardigheid is een belangrijk punt. De snelheid van handelen in de maatschappij ligt hoog, het barst van de initiatieven en veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dat de gemeente zich daarop moet aanpassen is bekend. En dat het voor kan komen dat het college snel een besluit kan nemen helpt dan. Prima denk ik. Doen! 


Maar ik worstel met dit voorstel. Ik ben er niet direct tegen maar ik zoek nog wel. De essentie: het college besluit, is één raadsfractie tegen volgt de reguliere procedure alsnog. De tijdwinst: maximaal 6 weken! 

Het gaat alleen om politiek ongevoelige dossiers. Da’s nogal breed. Over het voorbeeld, de verkeerssituatie bij de Garve, was de afgelopen periode genoeg om te doen. En zonder inspraak? Waar is ‘dichtbij’ gebleven dan? 


Qua aantal? Raadsvoorstellen die de afgelopen periode unaniem zijn aangenomen zijn bijna altijd direct na de collegevergadering geagendeerd voor besluitvorming. Dat maakt de doorlooptijd geen zes weken sneller maar slechts twee! Daarvoor hoeven we het niet te doen dus. 


Maar dan de echte reden van mijn zorg. De raad geeft in de begroting kaders voor het gehele jaar. Daarbinnen kan en moet het college samen met de organisatie zorgen voor de uitvoering. De meeste tijd gaat zitten in de voorbereiding van het raadsvoorstel. Als de gemeente echt slagvaardiger wil worden dan ligt daar de grootste tijdwinst. Jaarlijks schuiven vele voorstellen en plannen door naar het volgende jaar.


Kijk, onze raad moet sturen op hoofdlijnen en dan kunnen college en ambtenaar heel veel doen. Uitvoering! Dichtbij, duurzaam, doen. Daarbij gaat het om professie, speelruimte en vertrouwen. Deze ‘fast-lane’ verbreedt weliswaar de afrit maar lost denk ik de file niet op. Als een extra kraan in de leiding, maar dan na de verstopping. Misschien zie ik het verkeerd. Normaal is de VVD wel voor een extra rijbaan maar in dit geval? Wat vindt u? Ik hoor het graag. D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter