BLOG 245: Liberaleiders!

Zo af en toe moet je als club even goed in de spiegel kijken. De wereld verandert snel en jezelf afvragen wat dat voor jou betekent is prima. En dat dan niet iedereen dezelfde mening heeft hoort daarbij. Dit vind ik.

In de krant vooral berichten over onrust in de formatie, over Brexit en over hoe het klimaat aan te pakken. En over hoe politieke leiders vervolgens op elkaar reageren. Buma over Segers, Segers over Dijkhoff, Dijkhoff en Rutte beide over Jetten en iedereen over Corbin en May. Over elkaar is toch anders dan erover eens. 


En dat terwijl er juist zoveel om de inhoud te doen is. Brexit gaat over meedoen of niet. Over wie het zal betalen en over hoe we de praktische dingetjes regelen om te voorkomen dat er oude smokkelroutes ontstaan. En klimaat gaat over onze leefomgeving, over frisse lucht, een beetje groen en over droge voeten, ook in de toekomst. Niet over hoe partijen elkaar in de haren vliegen over draagvlak in de achtertuin van een ander waardoor ons belastinggeld op gaat aan proceskosten en papier. 


Vorige generaties hebben gezorgd voor vrijheid, veiligheid en voedsel. Mijn grootouders en die van u! Onze ouders regelden welvaart. Mobiliteit, onderwijs, gezondheid. Daar ben ik trots op en ze enorm dankbaar voor!


En wij? Wij dienen dat te koesteren. De zorg voor klimaat komt erbij en nooit in plaats van zoals links wil. Dat vraagt besef, innovatie en leiderschap. En het vraagt om keuzes. Niet de keus of je een trui aan trekt of dat je de kachel een graadje hoger zet. Nee, essentiële keuzes. Vertrouw je op creativiteit van inwoners dat ze het gaan regelen of betuttel je een belangenverstrengeld akkoord door de kamer. Geef je ruimte door belastingverlaging zodat ondernemers meer gaan innoveren of subsidieer je adviseurs en buitenlandse coöperaties waardoor draagvlak wegvalt en je straks raad-van-state-rechters te kort komt… 


Dat vraagt visie. En wat mij betreft een liberale visie. Mensen worden actief als je ze erbij betrekt, als je positief bent, als je ze beloond op de korte termijn en als je ze hoop biedt. En dat vraagt leiderschap. Voorbeeldgedrag! Dat krijg je vanzelf doeners. Meedoeners! Die VVD-campagne is wellicht zo gek nog niet. Het voorbeeldgedrag van onze leiders mag nog wel wat zichtbaarder. Niet drammen maar drannen! Echte keuzes, randvoorwaardelijk zodat inwoners en ondernemers de ruimte krijgen om te gaan doen waar ze goed in zijn. Liberaleiders dus! D’r an!


Erik Haverkort, fractievoorzitter