BLOG 247: IBOR!

Integraal Beheer Openbare Ruimte! Het gemeentelijk onderhoud van ons groen, grijs en gras. Stoeptegels, perkjes, wegen en verkeersborden. Schoon, heel en veilig. Zo hoort het. De kosten? Ruim 7,5 miljoen per jaar. In dit blog wat ik ervan vind. Laat u me weten wat u vindt?

Het plan is opgesteld in samenwerking met vele inwoners. Diverse bijeenkomsten en schouws op locatie hebben ertoe geleid dat raadsleden en betrokken inwoners een goed beeld hebben bij de kwaliteit van de huidige openbare ruimte. We weten dus waar het over gaat. Da’s goed nieuws!


Het plan gaat uit van maatwerk en van betrokkenheid van inwoners in kernen. Elke kern krijgt de ruimte om samen met de gemeente en de aannemer, nu Circulus Berkel, invulling te geven aan de gewenste kwaliteit. Maatwerk leidt tot focus op de wensen van inwoners zonder dat de veiligheidsnormen worden overschreden. Prima dus. Dichtbij! 


De kernen krijgen naast inspraak ook direct de ruimte om mee te doen. Samen met elkaar de eigen buurt onderhouden en daarmee een kwaliteitsimpuls geven aan de eigen leefbaarheid! De gemeente doet de basis, de inwoner de plus! Daarmee is het plan ook heel 'doen'! 


Qua financiën ligt er nog wel een uitdaging. Om het plan volgens de landelijke gemiddelde normen te kunnen uitvoeren stelt de gemeente voor een klein half miljoen extra uit te geven. Wat de VVD betreft moet dat met minder kunnen. We zijn immers toch geen gemiddelde gemeente? We stellen daarom dan ook voor om eerst maar eens met het huidige budget te starten. Dat moet wat ons betreft genoeg zijn. 


Ook wat betreft de planning vinden we dat we wat meer moeten doorpakken. Het plan is nu zo opgesteld dat de gemeente pas in 2024 aan de laatste kern toe is met de uitwerking. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ook daar gaan we morgen aandacht voor vragen in de raadsvergadering. Zo borgen we dat al onze inwoners de komende periode echt gaan merken dat de openbare ruimte kwalitatief de aandacht krijgt die ze verdient. Door inwoners, voor inwoners. Het is immers jouw Lochem! Waar heb ik dat eerder gehoord? Was dat niet één van onze verkiezingsbeloften? Dichtbij, duurzaam, doen! Het werkt! IBOR! D’r an!


Erik Haverkort, fractievoorzitter