BLOG 248: IBOR 2...

Afgelopen maandag, raadsvergadering. Over onze openbare ruimte. Over tegels, groen, asfalt en bomen. Een voorstel dat handelt hoe u en ik onze eigen leefomgeving vorm kunnen geven. Aangenomen! Beter zelfs!

Het voorstel bevat extra geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarmee komt de basis in de gemeente de komende jaren op orde. Schoon, heel en veilig, zoals het hoort. Dat is de eerste stap. Om daarna samen met de inwoners een plan te maken. Dat is de tweede stap. 


De VVD-fractie heeft drie voor ons belangrijke wijzigingen aangebracht in het voorstel. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het nodig is en kan!


De eerste? Timing. De oorspronkelijke planning ging uit van een periode van vijf jaar om samen met inwoners invulling te geven aan het onderhoud. Dat hebben we versneld. Wij denken, samen met GB, GL, D66 en MML dat inwoners niet vijf jaar willen wachten om hun eigen leefomgeving vorm te geven maar dat ze er morgen al mee willen beginnen. Mooi dat dat gelukt is! 


We hebben ook ingestemd met meer biodiversiteit. Da’s geen primair VVD punt maar wel de afspraak met GL om samen in één coalitie te zitten. Zij stemmen ook met ons mee als het belangrijk is. Zo werkt het. Ook prima. 


De derde vraagt wellicht wat meer toelichting. We hebben samen met CDA, GB, GL en MML besloten het extra bedrag van € 466.000 per jaar te schrappen. Omdat wij denken dat het kan. Wel de kwalitatieve verbetering, niet de extra middelen. Waarom? Om drie redenen. 


Ten eerste? Er zijn budgetten opgenomen om de achterstand weg te werken. Die blijven overeind. Ten tweede. De samenwerking met inwoners geeft focus! Inwoner, gemeente en Circulus Berkel, de huidige aannemer, komen daardoor dichterbij elkaar. Dan worden vanzelf ook meer de juiste dingen gedaan. En ten derde? De focus ligt op doelmatige uitvoering. De druk ligt er vol op! Zowel gemeente als Circulus Berkel zijn zich volledig doordrongen van het feit dat het nu goed moet. Als uitdaging! Samen. Geen fouten meer, zichtbaar, klantgericht, in één keer goed! Hoe stoer dat onze wethouder deze uitdaging aan gaat! Schoon, heel, veilig en doelmatig. Dat verdient onze openbare ruimte. Het is immers onze leefruimte! Dichtbij, duurzaam, doen! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter