BLOG 251: Weer Brand!

Vandaag regent het. Maar met de droogte van afgelopen zomer in het achterhoofd is het prettig te weten dat onze brandweer klaar staat. Goed uitgeruste vrijwilligers zijn bereid te blussen en bij ongevallen te helpen. Helden! De organisatie VNOG staat echter in de fik! Lees maar. Brand!

Afgelopen najaar verschenen de berichten. Geld tekort, een nieuwe directeur. Vragen van raadsleden? 

Da’s meestal gedoe op komst! 


Onze brandweerzorg is voor 22 gemeenten geregeld in de VNOG. Deze organisatie wordt bestuurd door de 22 burgemeesters van de gemeenten. Haar hoofddoel? Samen werken aan veiligheid. Ongeveer 1800 mensen werken aan risicobeheersing, calamiteitenbestrijding en preventie voor negenhonderdduizend inwoners. In de volksmond? De brandweer. 


Wat is er nu aan de hand? In 2014 betaalde de gemeente Lochem ongeveer 1,4 miljoen aan brandweerzorg. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot boven de 2 miljoen per jaar en gaat volgens de laatste berichten nog verder stijgen. En dat terwijl er in de uitvoering nog altijd met vrijwilligers gewerkt wordt met hetzelfde materieel vanuit dezelfde kazernes in onze gemeente. Dat gaat dus niet goed. 


De analyse? Er zijn fouten gemaakt. Kosten vergeten zoals bijvoorbeeld de BTW, indexeringen niet meegerekend en mede door hoog ziekteverzuim is er veel ingehuurd. Organisatorische poffers! Daarnaast constateert men dat de cultuur niet goed is. Men spreekt elkaar niet aan, alles kan en mag en er is onvoldoende sturing van bovenaf. Tuurlijk, de directeur is weg (gestuurd?) en krijgt de schuld maar is hij dan de enige? 


In 2014 is er een plan opgesteld. Het doel? De samenwerking van alle 22 zo te organiseren dat er een doelmatige organisatie ontstaat. Opgesteld door het bestuur! In de begroting 2016 waarschuwt de VNOG zelf voor risico’s. In 2017 waarschuwt de gemeente Lochem in een brief voor risico’s en daarna wordt het stil… En nu? Twee jaar later is er gedoe. Geld tekort, organisatie in de fik, cultuurprobleem? Hoezo risicobeheersing!?


Wat mij betreft hebben de bestuurders zitten slapen, alle 22. Niet goed opgelet, plan mislukt, paniek, brand en nu vooral goedbedoelde adviezen en aanbevelingen over tafel strooien? Ik hoop dat de vrijwilligers in onze gemeentelijke kernen voldoende materieel en steun blijven krijgen. Daar moet wat mij betreft de aandacht naar uitgaan. Die mensen staan dag en nacht klaar bij calamiteiten. Dat vraagt pas moed! Brand? D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter