Waterschap en medicijnresten!

Zoals in de vorige blogs benoemd heeft het waterschap drie belangrijke kerntaken. Een van deze taken is het schoonmaken van rioolwater van huishoudens en bedrijven. Dit gebeurt in de zogenaamde rioolwaterzuiveringen (RWZI). Het schone water gaat vervolgens naar de beken en sloten. Een misverstand wat de laatste vaak oppopt in de media is dat waterschappen ook drinkwater zuiveren. Deze taak ligt niet bij waterschappen maar bij drinkwaterbedrijven zoals Vitens in onze regio.

Een actueel thema waar ook echt wat in te kiezen is gaat over medicijnresten in het afvalwater. Het medicijngebruik in Nederland is sterk toegenomen en dit zien we terug in het rioolwater. Niet alleen bij ziekenhuizen, maar ook bij huishoudens, want we slikken steeds meer medicijnen thuis. Via het riool, de zuivering en het grondwater komt het water uiteindelijk terecht bij de drinkwaterbedrijven om daar geschikt te maken voor consumptie. Ergens in deze keten moeten medicijnresten verwijderd worden, want je wil geen pijnstillers en antidepressiva binnenkrijgen via het water uit de kraan. Naast effecten door het drinken van dit water spelen ook andere effecten mee. Denk aan resistentie van bacteriĆ«n in het water en de bodem tegen antibiotica, of aan vissen die niet meer schuw zijn als gevolg van antidepressiva waardoor het natuurlijke ecosysteem uit balans raakt.  Wat is dan de meest logische plek om dit te doen: de zuivering of het drinkwaterbedrijf? De eerste plek waar je dit water goed kan schoonmaken is in de zuivering. Uit onderzoek blijkt dat alle andere maatregelen dicht bij de bron (zuivering bij ziekenhuizen, inzamelen van medicijnen etc.) maar een zeer beperkt effect hebben. Dat betekent dat zuivering door waterschap het meest oplevert (het water komt dan immers al schoner in de beken en sloten). Om steeds beter in te kunnen spelen op de veranderende samenstelling van medicijnresten is samenwerking met de wetenschap en toepassing van innovatieve technieken essentieel.


Omdat er geen landelijke normen zijn vastgesteld voor medicijnresten hebben waterschappen veel vrijheid in de aanpak van dit probleem. Daarbij is het in verhouding erg duur om ook laatste beetje medicijnresten uit het water te halen. Kosten en baten moeten goed af gewogen worden om voor een acceptabel bedrag zoveel mogelijk te zuiveren. Daarom is het van belang dat goede bestuurders een goede afweging maken en waken voor een te grote stijging van de kosten, VVD-bestuurders.


Ik ben Linda van der Toorn, ik kom uit Gorssel (https://VVD-Gelderland.nl/kandidaten/linda-toorn) en sta op plek vier voor de VVD voor de waterschapsverkiezingen. Juist omdat het werk van een waterschap zo inhoudelijk is, helpt mijn kennis als beleidsadviseur watersysteem en hydroloog mij om een goede belangenafweging te maken als bestuurder. Alle waterschapsdoelen zijn belangrijk en moeten vertegenwoordigd worden. Keuzes moeten echter doelmatig zijn en goed onderbouwd worden door een goede kosten baten analyse. Gebruik je stem de 20e ook voor het waterschap en stem VVD