BLOG 252: Lastig!

Verandering komt niet vanzelf. De mens is van nature conservatief en biedt weerstand. Hij koester het comfort van vandaag, mijdt de risico’s van morgen maar mist zo ook de kansen! Lastig? Zo denk ik er over.

Afgelopen woensdag leerde ik het weer. Verandering komt vaak vanuit ongenoegen, niet meer accepteren van de status quo, drang naar beter. De voorstelling ‘Lastige Ouders’ liet dat heel vilein zien. Prachtig hoe vanuit ongenoegen, machteloosheid omgezet wordt in kracht en kans. 


De uitwerking op de zaal vol ouders en zorgprofessionals was groot! Aandacht, begrip, erkenning in plaats van regel en bureaucratie. Speelruimte voor professionals maar focus op de zorgvraag en vrager. Ouder, kind, cliënt zo je wilt. Door lastig bereiken we samen ons doel! 


Ik vind onze VVD soms ook lastig. De reacties op sociale media bij al die doeners die zich hard maken voor de verkiezingen zijn fel en fors, vaak volstrekt respectloos en onzinnig, maar toch. Het vraagt zelfvertrouwen en durf om te gaan staan in deze campagne. De vluchtige beloftes van FvD zijn geen alternatief en meebewegen met links is geen optie. En toch geldt ook hier: ongenoegen helpt bij verandering. Dijkhoff legt prima uit waar we staan met het klimaat. Er is tijd en die nemen we. Dit land is gebaat bij liberaal bestuur dat zich richt op de kerntaken bij waterschap en provincie. En dat kan de VVD het beste. Da’s nu eens niet lastig. 


Morgenavond in de raad staat de VVD in Lochem ook voor een lastige uitdaging. De burgemeester krijgt mogelijk meer bevoegdheden. Meer regels die de vrijheid van inwoners en ondernemers inperken. De APV. Diverse ondernemers hebben ons aangegeven het er niet mee eens te zijn. Welk probleem lossen we op? Mag ondermijning, samenleving’s onzichtbare criminaliteit, als enig argument gebruikt worden om bedrijven of woningen te sluiten zonder uitspraak van de rechter? Waarom nieuwe regels voor het handhaven van de openbare orde als er geen incidenten zijn? Lochem is één van de veiligste gemeenten van Nederland! Nieuwe, niet handhaafbare regels, opgesteld vanuit angst, terwijl we een coalitie vormen die vol vertrouwen samenwerkt met inwoners? Omgekeerde bewijslast? Schuldig tot het tegendeel? Inwoner of ondernemer tegen de overheid? Lastig? Zeker! De VVD staat op dit dossier vooralsnog alleen. Maar toch! Vanuit ons ongenoegen ontstaat de drang dit niet te accepteren en gaan we het gesprek aan. Morgen zijn we lastig en dat lastig maakt onze verandering! Lastig! Heerlijk woord, wees lastig! D’ran!


Erik Haverkort, fractievoorzitter