BLOG 254: Investeren!

Donderdagmiddag, persmoment. Het college presenteert de kadernota 2020 en zet daarmee een nieuwe standaard! Tuurlijk, over de inhoud volgt nog veel debat maar toch? Lees in dit blog waarom ik trots ben!

Dichtbij, duurzaam, doen! Da’s de opdracht, de ambitie en de taak. Nog geen jaar geleden samen vastgesteld. 

Afgelopen najaar, de collegetour, heel veel input van inwoners. Verwerkt in het collegeprogramma, maar nog niet in de begroting voor 2019. En nu? Nu ligt er een kadernota compleet. 


Ten eerste zijn de tegenvallers uit het vierde kwartaal 2019 verwerkt. Minder inkomsten vanuit het Rijk en extra kosten voor jeugdzorg. 


Belangrijker is dat er ook voor bijna één miljoen structureel minder wordt uitgegeven. Een lang gekoesterde wens van de VVD om dingen die we als vanzelfsprekend altijd deden maar anno nu niet meer nodig zijn te schrappen. Omdat we er betere, zinvoller acties van kunnen of moeten betalen. Dat is doen en duurzaam! Op langere termijn goed boekhouden! En dat blijven we doen. Zodat Lochem structureel financieel gezond blijft.


Maar het belangrijkste is dat we de wensen van inwoners gaan honoreren. Dichtbij in het echt! Investeren in de samenleving, de leefomgeving, in onderhoud van onze openbare ruimte. En voor investeren gebruiken we de reserves van de gemeente ook. De krant schrijft over ‘verzoekjes’. Dat mag, vrije pers tenslotte, maar lees het dan wel in de juiste context. Lochem is een rijke gemeente die de reserves nu inzet om te investeren en straks de rendementen van die investering terug laat vloeien naar de spaarpot. 


Voorbeeld. We geven 5,9 miljoen uit aan de binnenstad van Lochem de komende jaren, waarvan de helft aan verkeersmaatregelen. Daardoor blijven we veilig en aantrekkelijk, houden we toerisme op peil en kunnen inwoners en ondernemers ook op langere termijn niet om onze stad heen. Dat verdient zich terug. Direct in opbrengsten van onroerende zaak- en toeristenbelasting maar veel belangrijker in maatschappelijk rendement. 


Het mooiste van deze kadernota? We gaan er in 2019 al mee beginnen! Daarmee kunnen we nu al een start maken met de wensen van de inwoners. Dichtbij! Doen! Investeren in onze lokale samenleving omdat het kan! En omdat onze gemeente er nog mooier van wordt! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter