BLOG 256: Informatiemarkt!

Maandag 15 maart half acht, gemeentehuis Lochem of ’t Hart in Eefde. In gesprek met raadsleden over dat wat jij belangrijk vindt zodat we het mee kunnen nemen in de plannen voor volgend jaar. Dichtbij, doen, meedoen!

De succesjes zijn er. De parkeerplaats bij sportclub Lochem, de aanpassingen in de Nieuweweg. Het aandragen van ideeën door inwoners helpt. En ter voorbereiding op de voorjaarsnota, het kaderplan voor volgend jaar, is het goed om jullie idee nog een keer onder onze aandacht te brengen. Dichtbij! 


Soms loopt het wat traag. Vorig jaar zijn de participatiebankjes in Eefde aangedragen. Iedereen was het eens, wat een goed idee. Zeven uitrust-bijklets-geniet-bankjes op de wandelroute tussen Spijk en COOP. En nu, een jaar en heel veel papier verder is er nog niks concreet. De dames initiatiefnemers laten de moed echter niet zakken. Ik neem aan dat ze er morgen zijn. Top! Blijven meedoen! 


Sommigen geven aan dat ze na de collegetour van herfst vorig jaar hun idee al hebben gedeeld. Prima! Kom dan in gesprek aangeven wat je vindt van de overige plannen van het college. Ze staan op de website onder de Kadernota. Nieuwe plannen, investeringen en ombuigingen. 


Laat ons in ieder geval zien dat deze avonden er zijn om het contact te vergroten. Zichtbaarder, beïnvloedbaarder, dichterbij. Onze gemeente verandert razendsnel. De mensen maken de samenleving en zonder de inbreng van de inwoners kunnen raadsleden hun werk niet doen. We blijven ten slotte volksvertegenwoordigers. 


Op facebook zie je onze uitnodigingen. Drink klets-koffie met Karin, praat met Jan over financiën of de omgevingswet of mail je mening naar ons mailadres: info@vvdlochem.nl. Daar vind je ons en daar krijg je altijd een reactie. 


Het motto van de coalitie waar de VVD deel van uitmaakt is Dichtbij, Duurzaam, Doen!Dichtbij betekent samen met inwoners. Met jullie. Omdat onze gemeente Lochem te mooi is om aam de overheid over te laten. Daarom is en blijft de VVD een volkspartij. Ons beeld van een liberale samenleving is een samenleving waar je de vrijheid en de verantwoordelijkheid hebt om mee te doen. Dus kom morgenavond en spreek! Wij zullen luisteren en beïnvloedbaar zijn! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter