BLOG 258: RES sssst...

Afgelopen dinsdag, raadsvergadering, Lochem. Op de agenda de concept startnotitie van de regionale energie strategie, de RES. Het door Den Haag opgelegde, uit het nog niet getekende klimaatakkoord afkomstige, bij elkaar gecompromisseerde idee voor de energiedoelen van de toekomst.

Het gaat dus om de concept startnotitie. Een document dat door de zeven gemeentes dient te worden vastgesteld. Eh, oh ja, ook door het bestuur van het waterschap en door het bestuur van de Cleantechregio. En dat dan in twee stappen. Eerst het concept en daarna natuurlijk de definitieve startnotitie. Bureaucratiekwadraat! 


Daarna begint het pas echt. Maatregelen voor zon en wind en eventueel een paar nieuwe technische oplossingen. Waarbij we inmiddels weten dat de regio vooral bos en natuur heeft op de Veluwe en open landbouwgrond in Lochem. Drie keer raden waar de hinder voor inwoners gaat ontstaan… 

 

Gelukkig heeft de Lochemse raad de onderhandelend wethouder een paar tips meegegeven voor het vervolg. De belangrijkste? Zorg dat inwoners voldoende mee kunnen praten. Daarmee sluit dit proces in ieder geval een beetje aan bij ons coalitieakkoord Dichtbij, Duurzaam, Doen! De tweede tip? Focus op de Lochemse doelen. We hebben ons eigen plan en dat gaat voor. Dat gaat namelijk uit van daadkracht en doen! Geen tijd verliezen met plannen, onderzoeken en rapporten. 


In een bijzin gaf de wethouder dinsdag aan dat de huidige ambtelijke capaciteit vooral bezig is met het proces van deze RES en dat de lokale eigen energieplannen daardoor naar het najaar opschuiven. Plannen die gaan over warmte in woningen, energieneutraal bouwen in Laren, klimaatadaptatie, energieneutrale schoolgebouwen en lokale hindervrije kleine windmolentjes waar niemand last van heeft. Deze moeten wel door! 


Ik wil dat deze coalitie over drie jaar terug kan kijken op een gemeente waar daadwerkelijk projecten gerealiseerd zijn. Waar we zichtbaar en in samenwerking met de inwoners proactief en positief vooruit zijn gegaan. Dat kan prima en dat mogen we niet laten vertragen of vertroebelen door bezwaarverzamelende bestemmingsplanprocedures waardoor we straks allemaal vanaf Gouda in de rij staan voor de Raad van State. Het kan best. Groen en economie samen. We gaan het laten zien op Diekink! Het vraagt slagvaardigheid, focus en doorzettingsvermogen. Doen dus! D’r an!


Erik Haverkort, fractievoorzitter