BLOG 260: Waarmaken

Maandag starten de besprekingen over de plannen voor 2020 en verder. Mooie plannen, op basis van ons coalitieakkoord, de collegetour en de beschikbare financiële middelen. Nu waarmaken, in dit blog hoe ik dat zie.

De plannen zijn goed. Investeringen in kernen, binnenstad, veilig verkeer, economie, recreatie en toerisme en slimme zorgtoepassingen. Preventief en integraal. Daarnaast ruimte voor de veranderingen die de omgevingswet met zich meebrengt en hoe inwoners daarbij te betrekken. Ambitie genoeg, nu nog waarmaken! 


Als eerste geldt dat de plannen betaalbaar zijn. Mede door de besparing op uitgaven die anno 2020 minder van belang zijn kan dat. De VVD is er trots op dat met deze lang gekoesterde doelstelling gestart is. De eerste negen ton is gevonden, de zoekrichtingen voor verdere besparing zijn er. 


Minstens zo belangrijk is dat we nu ook echt zorgen dat we deze plannen gaan uitvoeren. En dat vraagt focus, besluitvaardigheid en daadkracht. Doen in het kwadraat! Waarlijk geen eenvoudige opdracht! 

 

Onze leefomgeving bijvoorbeeld wordt door inwoners en ondernemers vormgegeven. De omgevingswet biedt daar veel meer ruimte voor dan voorheen waarbij de gemeente, uiteraard binnen kaders, volgt. Integraal. Dus alle plannen die onze leefomgeving raken moeten integraal bekeken worden. Onderhoud van grijs en groen, bouwplannen maar ook biodiversiteit en de inpassing van energiemaatregelen. Door die in samenhang te bespreken met inwoners is minder afstemming nodig en besparen we kosten en tijd! 


Preventie in de zorg is belangrijk maar lastig omdat de resultaten, de opbrengst, vaak niet vooraf te voorspellen is. De kadernota is dan ook nog wat voorzichtig op dit punt maar als ’t Baken haar taken echt integraal kan gaan uitvoeren ontstaat ook hier ruimte en doelmatigheid. Alle vertrouwen! U vraagt, wij zorgen. 


Het allerbelangrijkste is dat we nu samen de plannen die er liggen gaan uitvoeren en dat we niet steeds nieuwe hobby’s bij bedenken. Dat vraagt gepaste afstand en vertrouwen van raadsleden. De VVD heeft dat vertrouwen in de organisatie. Professionals die hun uiterste best doen! Soms maken ze fouten maar dan herstellen we dat. Zodat het beter wordt en de mooie plannen die er liggen echt gerealiseerd worden. Waarmaken! Focus, daadkracht en slagvaardigheid! Waarmaken? In Lochem! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter