BLOG 262: Integraal doorpakken!

Alles hangt met elkaar samen. Raadsvoorstellen verwijzen naar de kadernota en de kadernota weer naar raadsvoorstellen. Eerst een coalitieakkoord, daarna een tour langs de inwoners, een begroting en een collegeprogramma en nu door. Integraal door!

De kadernota wordt morgen voor de tweede keer besproken. En er wordt over gestemd. Het college gaat daarna op basis van de stemming over tot uitvoering. Dit jaar net iets anders dan andere jaren. Waarom? Omdat het kan en omdat we daardoor al in 2019 starten. 


Het college heeft in het najaar van 2018 een tour langs de kernen gemaakt en met heel veel inwoners en ondernemers gesproken. Dat kost tijd, tijd wel besteed. De begroting voor 2019 is in november vastgesteld maar daarin zaten niet alle wensen van onze inwoners. Daarom hebben we toen besloten de begroting 2019 nog een keer aan te passen. Dat doen we nu, samen met deze kadernota. Omdat we daardoor al in dit jaar kunnen starten met de plannen van dit college. Heel erg doen!


Morgen is dus een bijzondere dag. Grote plannen zoals de visie op recreatie en toerisme, de leefomgeving en de verkeersveiligheid in de binnenstad van Lochem en de aanpak van het onderhoud van onze wegen, stoepen, perken, bomen en verkeersborden. Al die plannen zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van de gesprekken met de inwoners en met al die plannen wordt in 2019 gestart. Da’s hartstikke dichtbij.


Het is ook duurzaam. De eerste echte eigen Lochemse duurzaamheidsvoorstellen liggen ter besluitvorming voor. Handige combi’s voor asbest en zonnepanelen. Slimme economische kleine windmolens waar niet de hele buurt tegen is en die toch voldoende energie opwekken.


Wat nog wel wat aandacht behoeft is de gezamenlijke presentatie van de voorstellen. De kapstok zogezegd. Je moet nu nog heel goed kijken om de samenhang te zien. De omgevingswet maakt dat straks makkelijker. Alles wat met onze leefomgeving te maken heeft past dan in dat plaatje. En dan is het wel zo prettig dat we een beetje overzicht houden. Komend jaar leggen we dat overzicht vast. Dat noemen we de omgevingsvisie. Daarin stellen we dat integrale plaatje vast. Hoe ziet onze leefomgeving er de komende jaren uit. Ruimte om te ontwikkelen en te leven. En dat doen we samen met inwoners en ondernemers! Integraal en het liefst een beetje snel. Doorpakken! Dichtbij, duurzaam, doen in actie! D’r an!


Erik Haverkort, fractievoorzitter