BLOG 263: Jaarrekensommen!

Aanstaande dinsdag, technische vragenmarkt over de jaarrekening 2018. U kent de VVD. Stevig op de inhoud als het om geld gaat. En dinsdag gaan we wel een paar vragen stellen. Vooral over de meevaller jeugdzorg.

In de toelichting staat dat de jaarrekening een positief saldo laat zien van € 1,4 mln. De pers is lovend, Lochem heeft een meevaller van zes ton op jeugdzorg terwijl alle gemeentes daar failliet gaan. Hoe doet Lochem dat dan? En klopt het dan ook? En hoe is dat dan voor de toekomst geborgd? En wat betekent dat voor de lasten voor de inwoners? 


Allemaal terechte vragen. Vragen die ik niet in één blogje kwijt kan maar die de komende weken aan de orde komen. De gemeente heeft voor ruim een miljoen werkzaamheden niet uitgevoerd. De kosten daarvan vallen vrij en zijn onderdeel van het resultaat. Die middelen vloeien naar de algemene reserve en worden door de raad eventueel opnieuw ter beschikking gesteld. We gaan daar scherp naar kijken. Nodig of niet?


En dan jeugdzorg. De zes ton meevaller is ten opzichte van de bijgestelde begroting. U herinnert zich wellicht, Lochem heeft bij de begroting 2019 een bijstelling gedaan van € 2,8 miljoen. Daarmee is er voldoende geld voor de uitvoering en komen de instellingen en de inwoners niet in de problemen. Ik denk dat de zes ton meevaller ten opzichte van dat bedrag is. Als we de kosten van jeugdzorg over de jaren heen uitzetten dan ontstaat een beeld van € 6,8 miljoen in 2015, € 7,4 miljoen in 2016, € 7,8 in 2017 en nu dan € 8,2 miljoen in plaats van € 8,8. Zes ton meevaller. Ik kan er een tonnetje naast zitten. Het goede nieuws: 2019 zal ook wel ongeveer op € 8,2 miljoen uitkomen. 


De derde zorg betreft de grondexploitaties. In 2018 is een opbrengst begroot voor de gemeentelijke ontwikkelingen. Alleen al bij Aalsvoort is deze geprognotiseerde winst met € 1,3 miljoen naar beneden bijgesteld. De winst is gedaald omdat bedrijventerreinen minder verkocht worden. Hetzelfde zien we bij de woonprojecten. Hanzepoort, Harfsen, Kazerneterrein? Vertraging en daardoor later resultaat. Dat drukt op de jaarrekening. 


Is Lochem in problemen dan? Nee, dat niet. Onze gemeente is financieel gezond maar we zullen wel helder moeten blijven over hoe ons resultaat ontstaat. Plussen en minnen. Incidenteel? Structureel? Winst of weg…

Wat ons betreft gaan we het haarfijn uitpluizen. Jaarrekensommen. D’ran! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter.