BLOG 280: Schakelen!!

Afgelopen maandag werd de het project Schakel Achterhoek – A1 gedeeld met de raad. De rondweg Lochem, de herinrichting van de Goorseweg en de aansluiting van de N825. En natuurlijk de verbinding met de stad.

Ik mopper wel eens op de gemeente. Op het tempo of op de kosten maar wanneer het goed gaat mag het ook gezegd! Over dit project ben ik positief. De provincie investeert flink in de verbinding van de Achterhoek met de A1 om economie en mobiliteit te verbeteren. En onze gemeente schakelt mee. We richten de Goorseweg opnieuw in, het gebied tussen station en Twentekanaal wordt aantrekkelijk en de verbindingen met de stad worden fietsvriendelijk en veiliger. 


Inwoners in Eefde, Epse en Gorssel vragen zich wel eens af of er niet teveel of te vaak alleen maar geld in Lochem-stad wordt geïnvesteerd maar ik zie als raadslid een mooie balans in de plannen van dit college. Goede samenwerking met Rijkswaterstaat maakt de sluis bij Eefde en de aansluiting A1 bij Epse af. De Travers in Eefde wordt binnenkort afgemaakt tot aan het Twentekanaal en nu is het tijd voor Lochem. 


Qua timing past het ook goed. Aansluiting bij de centrumvisie. Verkeer, doorstroming, verbeterde veiligheid voor fietsers en voetgangers en passend in de economische aanpak en de visie op recreatie en toerisme. 


Bij het begrotingsdebat stelden sommigen de vraag of de gemeente wel al dat geld moet uitgeven aan infrastructuur. Mijn antwoord? Ja, volmondig ja. Infrastructuur maakt mobiliteit en dat is echt niet alleen asfalt en auto’s. Een nieuwe brug over het Twentekanaal ontlast het centrum van vrachtwagens en maakt fietsen maar ook wonen in onze wijken beter. 


Ik heb ook veel zin in de uitwerking van het voorplein bij het station. Onze gemeente wordt beter bereikbaar wanneer dat plein een functie krijgt en gaat leven, verbonden wordt. Aangeschakeld. En er blijft voldoende ruimte voor groen. Aan het water. 


We schakelen de Kop van Oost er aan, een mooie nieuwe woonwijk tussen Berkel en Twentekanaal, vlak bij het station, randje centrum en straks zonder hinderlijk verkeer over de Goorseweg-Havenstraat. Komende jaren komen de plannen bij elkaar. Schakelen, doorschakelen, omdat het kan! Voor nu, eerst heel fijne feestdagen! En op naar volgend jaar! D’r an! 


Erik Haverkort