Blog 283: Evaluaties...

Wat is dat toch met evaluaties? Waarom is leren van het verleden soms zo lastig en waarom ligt kritiek zo dicht tegen wantrouwen en twijfel. Komende periode in de raad: de evaluatie van afvalbeleid en van ‘t Baken.

In de evaluatie van ’t Baken het vergelijk met overige gemeenten. We doen het goed, de organisatie is niet duur en de kosten liggen niet hoger dan elders. Da’s fijn om te weten maar niet wat ik wil weten. Ik wil weten of het plan dat we twee jaar geleden hebben vastgesteld ook lukt. Of uitvoering gaat zoals bedacht! 


In het plan uit 2018 staat dat we ongeveer 3 miljoen nodig denken te hebben voor de organisatie. Inmiddels kost ’t Baken ruim 4 miljoen maar hebben we de bijstand, het sociaal werk en de schuldhulpverlening er bij in gestopt. Pas wanneer we dat in euro’s en aantallen medewerkers op een rijtje hebben kan ik echt een goed oordeel geven over het functioneren van het Baken. Da’s evalueren. Dan leren en verbeteren we. 


Bij de nog uit te voeren evaluatie op ons afvalbeleid net zo. Tijdens de tafel over afval ontstond discussie. Kijken we nu naar inzamelen en verwerken of naar het totaal? Gelukkig zegde de wethouder toe dat we naar beide apart gaan kijken. Belangrijk omdat in het plan van 2017 de besparing op inzameling ook los stond van de kosten van verwerking. Ik wil zien of de voorgenomen besparing van honderdduizend euro per jaar op het ophalen van restafval ook gerealiseerd is. Alleen met die transparantie kunnen we ons beleid goed beoordelen en bijsturen waar nodig. Evalueren mag bij de gemeente best een beetje beter. ‘t Gaat om ons eigen functioneren, toch? En alleen als we fouten erkennen leren we. 


Het Engelse ‘evaluate’ betekent ontwikkelen. Beter worden. Groei. Dat werk niet door naar anderen te kijken maar werkt alleen door naar jezelf te kijken. En door jezelf niet te verblinden met vooringenomen standpunten of politieke oordelen. Alleen wanneer je met een open blik evalueert leer je en wordt je beter. Het doel? Voor het Baken doelmatig organiseren van zorg voor een ieder die dat nodig heeft. Overigens ben ik best positief over het Baken. In het plan stond dat we drie jaar nodig zouden hebben voor de inrichting. En kijk, het draait, er gaat veel goed, ondanks dat de opdracht behoorlijk is uitgebreid en het aantal mensen in de bijstand neemt flink af. Chapeau voor de medewerkers! 


Nu nog de kosten voor afval terug naar acceptabel. Evaluatie dus. D’r an!


Erik Haverkort, fractievoorzitter