BLOG 284: Aanslag...

Net als iedereen ontving ik afgelopen maand de aanslag voor de gemeentelijke belasting. OZB. En net als iedereen schrok ik ook. De aanslag is veel hoger dan verwacht, veel hoger dan afgesproken. Hoezo?

De begroting voor 2020 is in november vastgesteld met een beperkte verhoging van de lokale belasting voor woningbezitters. Naast de inflatiecorrectie van 1,9% is de VVD akkoord gegaan met 5% stijging, een bedrag van € 13,- erbij. 


Vinden we dat leuk? Nee, natuurlijk niet. Vonden we het nodig? Nee, ook niet, maar in de mix van afspraken met GB en GL hebben we uiteindelijk ingestemd. Omdat we met de opbrengst van deze verhoging de wensen van onze inwoners, geïnventariseerd tijdens de collegetour, kunnen uitvoeren. Investeringen in economie, binnenstad Lochem, maatregelen voor diverse kernen, innovatie in de landbouw en plannen voor recreatie en toerisme. Investeringen die de komende twee jaar doorlopen. 


Daarnaast hebben we ook de toezegging van het college gekregen om de kosten van externe organisaties zoals Circulus Berkel, de brandweer, de GGD en PlusOV beter te beheersen dan voorheen. We accepteerden natuurlijk geen verhoging om de kosten van falende dienstverlening bij externe organisaties te dekken. Dat moet gewoon onder controle zijn. 


De gemeentelijke financiën staan onder druk. Landelijke bijdragen dalen. Onze zorgkosten stijgen en onze gemiddelde leeftijd stijgt snel. Dat maakt dat we naar de toekomst vooral moeten inzetten op preventie. Preventieve maatregelen zorgen op termijn voor lagere zorgkosten. Ter informatie: de zorgkosten bedragen zo’n 40% van de totale begroting. Een paar procent meer zorgkosten is zo een miljoen extra lasten. De extra 5% OZB dekt slechts € 275.000 euro. Het is dus volstrekt onhoudbaar om op termijn met belasting op huizen de stijgende lasten te blijven dekken. Preventie moet en dat staat dankzij de VVD hoog op de agenda. 


De forse aanslag die voor veel inwoners meer dan € 35,- verhoging betekent is onderwerp van onderzoek. De VVD-fractie heeft vragen gesteld aan het college. Waarom is de stijging veel hoger dan afgesproken? Hoe werkt dat eigenlijk met de doorrekening van 5% verhoging op de belastingaanslag op de WOZ-waarde van de woning? Wanneer is de eindopbrengst bekend, en hoe hoog valt dat bedrag dan uit? We wachten de antwoorden af en houden u op de hoogte. D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter