BLOG 290: Beginselfoutje?

De versoepeling is daar! De bureaucratie ook. Gaat dat goed? Of het staatsrecht in onze rechtstaat nog recht staat? Ik weet het niet meer zeker. Help maar eens denken. En raadsleden in Nederland? Aan ons om de juiste vraag te stellen. Ik ga dat maandag doen! Lees maar waarom.

Afgelopen week versoepelde het kabinet de coronamaatregelen. Sportclubs mogen weer aan de gang en het verbod op contactberoepen wordt opgeheven. De kapper kan weer open! Dat was woensdag. Dan volgt het debat met de Tweede Kamer en daarna stuurt het kabinet een brief naar alle veiligheidsregio’s. 


De veiligheidsregio past de noodverordening aan en stuurt deze aan de gemeenteraden zodat wij onze controlerende taak kunnen uitvoeren. Uiteindelijk legt de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoording af aan de gemeenteraad. Voor onze regio dus in 22 gemeenten. Zo gaat het. 


Maar dan komt het. Sportkoepels, bonden als de KNVB, NOC-NSF, KNLTB en NGF hebben coronaprotocollen opgesteld en die als advies naar hun leden gestuurd. Prima natuurlijk, soms een beetje te uitgebreid naar mijn mening, maar ey, het is een advies hè. De clubs zijn verantwoordelijk. 


Onze gemeente communiceert naar de clubs dat ze de protocollen volgt. De gemeente stuurt ook de BOA’s aan die moeten handhaven en daarmee lijkt het ineens alsof de adviezen van de bonden verheven zijn tot de regels van de gemeente. Ik heb de nieuwste verordening nog niet gezien maar daar staan vast niet al die regeltjes van al die bonden in. De gemeenteraad heeft ook geen voorstel aangenomen dat de adviezen van de bonden tot regel zijn verheven. Het zijn dus nog steeds adviezen!


Ik denk dat de BOA’s wel op dat advies handhaven. Ik denk zeker dat de clubs denken dat de gemeente daarop handhaaft. En daar zit een weeffout. Het legaliteitsbeginsel wordt hier losgelaten en het risico van willekeur ligt op de loer. Er is immers geen wet of regel die clubs daartoe verplicht het advies over te nemen. Het kabinet doet steeds een appèl op gezond verstand. Handhaving kan enkel en alleen op de verordening van de veiligheidsregio. Legaliteitsbeginsel dus. Aan ons om uit te zoeken hoe het nu zit. Is het overigens erg om een plan te maken en te laten checken? Nee, natuurlijk niet. Heel verstandig zelfs. Maar verplicht is het niet, beginselfoutje dus. Maar ‘ns vragen hoe we dit oplossen! D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter