Blog 292: Overschot?

De jaarrekening is gepresenteerd. Ruim vijfeneenhalf miljoen euro over. Een paar grote bedragen vallen op. Precario, Diekink en de niet uitgevoerde werkzaamheden. In dit blog mijn eerste reactie.

Precariobelasting is door de gemeente ingesteld en wordt afgedragen door kabelbedrijven. Na enkele jaren juridisch getouwtrek kreeg Lochem gelijk en daarmee valt ruim 7 miljoen in de lokale schatkist. Detail, inwoners hebben dit in het verleden natuurlijk wel zelf betaald. Daarom was de VVD nooit voor deze belasting. Nu is het een welkome meevaller inzetbaar voor inwoners. 


In het verleden heeft de raad een motie aangenomen die het college vraagt om de opbrengst beschikbaar te stellen voor initiatieven van inwoners en maatschappelijke plannen. Maar eens vragen naar de status. 


Het bedrijventerrein Diekink is voor ruim tweeëneenhalf miljoen afgewaardeerd. Dat zit in het resultaat. Dit gebeurt omdat de grondexploitatie nog niet is gestart. Wanneer dat in 2020 wel gebeurt wordt de grond vanzelf weer meer waard en krijgt dat jaar een kunstmatige meevaller. Dit gegoochel met cijfertjes helpt niet echt bij een transparante verantwoording. Ik ben dan ook blij als onze rekenkamercommissie de grondexploitaties eens goed gaat bekijken. 


Elk jaar worden diverse werkzaamheden en projecten niet helemaal afgemaakt. Omdat de subsidie vanuit de provincie er nog niet is, omdat de plannen nog ergens in een proces moeten worden goedgekeurd of omdat er even geen capaciteit voorhanden is. Ook dit jaar voor ruim anderhalf miljoen. Aangezien er geen kosten gemaakt zijn tellen deze bedragen mee in het resultaat… Dat bevreemd me al jaren, er is immers geen prestatie dus mijn bedrijfskundige opvoeding zegt me dat er dus nog kosten komen. Planning en uitvoering hadden een beetje harder moeten werken. Nu schuift het budget naar 2020 en zien we eind van dat jaar weer precies hetzelfde gebeuren. Wat mij betreft moeten we nog eens kritisch kijken naar de inhoud van dit lijstje activiteiten en eventueel opnieuw beoordelen of het nog wel nodig is. Immers, als het echt belangrijk was dan was het vast wel opgepakt. Met name kosten voor de ICT organisatie en digitalisering vallen op. Overschot: ruim twee ton! Bijzonder omdat daarvoor in de kadernota 2021 ook al forse bedragen extra gevraagd worden. Dat vraagt om nadere toelichting. D’r an dus. 


Erik Haverkort, fractievoorzitter