BLOG 294: Voor investeren!

Soms moet je terugkijken om je vooruitblik te vormen. In de week dat de jaarrekening en de kadernota behandeld worden in de raad geeft dat mij in ieder geval richting. Tijd om te investeren in de samenleving dus.

Elk jaar bij het vaststellen van de begroting zijn we bezorgd. Is het wel structureel sluitend? Moeten we weer bezuinigen? Vorig jaar heeft de VVD zelfs ingestemd met het verhogen van de woonbelasting… En nu, iedereen houdt de adem in vanwege de crisis… Dan helpt het om even van een afstandje te zien. 


De gemeente rapporteert elk jaar een fors resultaat bij de jaarrekening. Tuurlijk, soms zijn er incidentele meevallers maar wanneer we van de afgelopen jaren de resultaten van de jaarrekening naast de oorspronkelijke begroting leggen, dan houden we steevast miljoenen over. Gemiddeld ruim 4,3 miljoen per jaar. Erg? Nee, in principe niet. Wel goed om van te leren en op te sturen. Vandaar dit blog. Geen zorg! Investeren! 

De overheid vormt ons financieel vangnet. Inwoners en ondernemers die om wat voor reden dan ook even niet voor zichzelf kunnen zorgen verdienen hulp. En in steeds meer situaties is de gemeente de aangewezen helper. Onze begroting is de afgelopen jaren gestegen van 50 naar 80 miljoen. Vooral vangnetmaatregelen. Achterafrepareergelden.


Wanneer de overheid echter aan de voorkant investeert dan wordt voorkomen dat ondernemers en inwoners in problemen komen. En dat is om twee redenen altijd beter. Ten eerste leidt het geld wat we uitgeven tot zichtbaar maatschappelijk nut. Goede recreatieve voorzieningen. Schone, hele en veilige infrastructuur. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. 


Ten tweede is investeren goedkoper dan achteraf repareren. Een euro preventief in de economie stoppen voorkomt ongeveer 1,20 euro kosten in het sociaal domein. Stuur even een mail als je het sommetje wil ontvangen. Alle investeringen hebben dus maatschappelijk nut en direct een mega rendement. En dat met een rentestand die voor gemeentes nagenoeg nul is. Gratis rendement! En dat in tijden van crisis. 


Ik ben dus van harte voor investeren! En dat zullen we bij de behandeling van kadernota en jaarrekening ook laten horen. Aan de bak met dat geld, rollen zal het! Juist nu! Voorkom het vangnet. Voor investeren! D’r an!


Erik Haverkort, fractievoorzitter