BLOG 295: Jaarcijfertjes...

Morgen is als het goed is de laatste raadsvergadering van het politieke jaar. Hopelijk ook de laatste digitale, ik verlang terug naar de raadszaal. Aan de orde? De jaarrekening en de kadernota. Cijfertjes!

In de algemene beschouwingen had ik het al aangegeven. De jaarrekening laat een grote plus zien, al meerdere jaren achter elkaar. En bij de begroting en de kadernota doen we steevast enorm veel moeite om de begroting sluitend te krijgen. Dat rijmt niet met elkaar. Hoe kan dat toch en wat moeten we eraan doen? 


Er zijn een paar grote posten in de jaarrekening die opvallen. Als eerste natuurlijk de opbrengst van de precariorechten, de belasting op kabeltjes. Die hebben inwoners al lang geleden betaald en komt nu na een lang proces naar de gemeente toe. 

Aan de andere kant staat het afboeken van bedrijfsterrein Diekink voor een bedrag van 2,8 miljoen. Daar is de VVD het niet mee eens. Dit jaar wordt bij het vaststellen van de grondexploitatie als het goed is hetzelfde bedrag weer opgevoerd. Boekhoudkundig cijfergegoochel. Benieuwd of dat gaat lukken! Beter was geweest het bedrag gewoon te laten staan. 


En dan zijn is nog voor ongeveer 1,7 miljoen aan geplande activiteiten niet uitgevoerd. Dat tellen we mee in het resultaat. Raar, maar waar. Het bedrag valt vrij in de algemene reserve maar wordt gelijk weer beschikbaar gesteld voor de begroting van dit jaar. Heel bijzonder. 


In dat deel van 1,7 miljoen zitten activiteiten die in 2019 gestart zijn en nog net helemaal af zijn. Dan is het logisch dat het geld beschikbaar blijft voor dat project. Het zou geen resultaat mogen heten maar het is wel goed om het bedrag te besteden aan dat waar het voor bedoeld was. 


Het komt ook voor dat het college voorstelt het niet uitgevoerde bedrag aan andere activiteiten uit te geven. Daarvan vindt de VVD dat de raad geraadpleegd dient te worden. Daar gaan we morgen een voorbeeld van bespreken. Kijkt u mee? Live via Lochem.nl? Vanaf september weer als publiek hopelijk. Da’s echt veel fijner. Nog één x digitaal. Over cijfertjes. D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter