BLOG 296: Recessiereces...?

Het is reces. Vergaderen doen we pas weer in september. En dat voelt vreemd. Vreemd omdat er meer speelt dan ooit en vakantie na drie maanden thuis werken eigenlijk wel het laatste is waar ik aan denk.

De laatste raadsvergadering hebben we als team, op afstand, bij elkaar gezeten. Ons eigen crisiscentrum. Moties, amendementen, raadsvoorstellen. Alles in het teken van investeren en zorgen voor verlichting voor onze inwoners en ondernemers. Ons voucher-plan is niet aangenomen, de rest wel!


Dan zou je dus best tevreden de zomervakantie in moeten kunnen maar toch voelt dat anders. Ik krijg nog steeds wekelijks berichten van ondernemers die het echt zwaar hebben. De impact van de coronamaatregelen lijkt versoepeld maar ze zijn er nog steeds en het vertrouwen in de economie is lager dan ooit. Berichten over financiële tegenvallers zijn aan de orde van de dag. En dat houdt me heel erg bezig. 


Daarnaast heeft de PvdA de laatste vergadering een politieke cliffhanger meegegeven. Wel of geen motie? Kritiek op college hoort, maar op deze manier een wethouder de zomer insturen? Dat vind ik ongepast. Niet dat de inhoud niet belangrijk is. Het gaat om afval en dat raakt ons allemaal. Verwerkingskosten stijgen, de opbrengst van grondstoffen als papier en plastic dalen. Ook wij willen dat de kosten voor inwoners daardoor niet stijgen maar dreigen met een motie van verdriet of zoiets en daar dan pas in september op terugkomen is niet echt chique. Alsof Lochem daar beter van wordt. Nope, dan kun je beter gewoon je mond houden. 


Ook Den Haag is op reces. Terwijl ook daar de nodige dossiers spelen. Stikstof, eiwit in veevoer, bouwperikelen, discriminatiedemonstraties, de noodwet, het Europese noodfonds, onze failliete Caribische eilanden? Ons land is nogal in recessie en dan hou ik liever wat meer vinger aan de pols. 


Is er dan geen goed nieuws? Jawel! De provincie maakt een investeringspakket bekend voor betere bereikbaarheid! Tweehonderdvijfenzeventig miljoen in drie jaar voor weg, spoor en fietspad! Ik ga deze zomer maar eens bedenken hoe we dat voor onze streek zo goed mogelijk kunnen inzetten! Lochem als Gelderse hub? Waar weg, water en spoor bij elkaar komen? ‘Lochem verbindt prachtig’, was het toch? Bereikbaarheid en investeren! Voorkom recessiereces… D’r an! 


Erik Haverkort, fractievoorzitter